รายงานการละเมิดลิขสิทธิ์

เช็คไลเซน

หากคุณต้องการแน่ใจว่าผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้รับเหมาช่วงของคุณเป็นลูกค้า Tekla Structures ที่ได้รับใบอนุญาต เรายินดีที่จะตรวจสอบสถานะการออกใบอนุญาตให้คุณ

เช็คใบอนุญาตผู้รับเหมาช่วงของคุณ