Tekla Open API: Anslut applikationer till Tekla Structures

Vi vill att Tekla Structures-användare ska kunna producera egna program när de känner att de vill ha något mer än vad som redan är tillgängligt. Med Tekla Open API ™ (Application Programming Interface), kan dessa program integrera och kommunicera inom Teklas modelleringsmiljö. Dessutom tillhandahåller Tekla Open API, även känd som .NET API, ett gränssnitt för tredjepartsapplikationer för att interagera med modellen och ritningsobjekt i Tekla Structures.

Kom igång

Ladda ner Tekla Open API. StartUp-paketet i Tekla Open API developers collection  i Tekla Warehouse innehåller dokumentation, exempel, frågor och svar, best pactice, programmeringsguider och självstudiematerial. 

Support

Tekla User Assistance tillhandahåller information om Open API.Tekla Open API discussion forums supportar vi dessutom frågor specifikt relaterade till Tekla Open API; Microsoft och dess partners svara på andra frågor så som Windows applikationsutveckling, programmeringsspråk och .NET-ramverk.

Applikationer i Tekla Warehouse

Tekla-användarna har skapat massor av program med hjälp av Tekla Open API och Tekla Scripting. Dessa hittar du i Tekla Warehouse markerade som applikationer.

Med Tekla Open API kan du:

  • Lägga till nya funktioner till Tekla Structures.
  • Spela in och köra gränssnittsåtgärder - automatisera rutinuppgifter som att skapa dagliga rapporter.
  • Skapa automatiseringsverktyg för de objekt som du behöver ofta, till exempel grundläggande konstruktioner eller typiska detaljer i ritningar.
  • Integrera Tekla Structures till andra program för att överföra information mellan dessa lösningar.