Fördelar med prenumerationerna

En prenumeration

Få tjänster såväl som produkter med en prenumeration.

Njut av lägre initiala investeringar

Få Teklas premiumprogramvara med lägre initiala investeringar.

Kartlägg dina behov

Tillgodose dina projekterings- och konstruktionsbehov från våra förenklade prenumerationsalternativ för Tekla-analys och design.

Arbeta med allt material

Utforska nya affärsmöjligheter med en programvara som inte begränsas av konstruktionsmaterial.

Hantera din licensanvändning

Hantera alla dina Tekla-licenser och användare online på ett och samma ställe och se hur dina licenser används.

Balansera din licensbas

Balansera din licensbas flexibelt och enligt förändrade affärsbehov.

Vad är rätt prenumerationsplan för dig?

 Tekla TeddsTekla Structural DesignerTekla Structural Design Suite
Tekla Tedds 
Tekla Structural Designer LT  
Tekla Structural Designer 
Trimble Connect Business Premium
Årlig prenumeration12 500 SEK/år + moms25 000 SEK/år + moms31 240 SEK/år + moms
    

 

Med Tekla Tedds kan du:

Automatisera dina konstruktionsberäkningar. Få tillgång till ett bibliotek med förskrivna kvalitetssäkrade, kodkompatibla beräkningar eller skriv dina egna anpassade beräkningar och skapa professionell och konsekvent dokumentation.

Med Tekla Structural Designer kan du:

Analysera och utforma byggnader effektivt och lönsamt från schemadesign till detaljerad design. Du kan skapa fysiska, informationsrika modeller som innehåller all intelligens som behövs för att helt automatisera konstruktionsanalys och hantera projektändringar.

Tekla Structural Designer Lite kan du (ingår i Tekla Tedds):

Arbeta med samma egenskaper och funktionaliteter för hela produkten för att snabbt skapa optimerade betong- och stålkonstruktioner. Projekten är begränsade i storlek till antingen max 200 element eller max 8000 finita element delareor.

Med Tekla Tedds Trial kan du:

Testa alla funktioner i Tekla Tedds gratis och få även tillgång till Tekla Structural Designer LT.

Med Tekla Structural Designer Trial kan du:

Testa alla funktioner i Tekla Structural Designer gratis.

Få ett brett utbud av tjänster såväl som produkter med en prenumeration:

Vår kundsupport erbjuder hjälpsam support via e-post och telefon.

Tekla User Assistance (TUA) innehåller en mängd supportmaterial för dina produkter.

Kom igång-guiden för Tekla Structural Designer och Tekla Tedds gör installation och konfiguration enkel och trygg.  

Learn.trimble.com där du hittar kostnadsfria e-learningkurser, certifieringar och andra utbildningar.

Vårt diskussionsforum är ett aktivt onlineforum för Trimble-användare. 

Tekla Warehouse gör det möjligt att hitta, installera och dela innehåll globalt eller lokalt på webbplatsen Tekla Structures BIM Storage.

Tekla Downloads är där du laddar ner all Tekla programvara.

Tekla Developer Center är din hubb för allt relaterat till våra kraftfulla Tekla Software APIn.

Entreprenör skakar hand på byggarbetsplatsen