Tillverkningsdata

Enkel tillgång till exakta data för planering och kontroll av prefabtillverkning

Ineffektiv överföring av fabriceringsdatatillverkningsdata, felaktiga eller inte tillräckligt utförliga dokument samt bristfällig kommunikation mellan projektmedlemmar innebär spill, onödigt arbete och påverkar produktionskvaliteten. Modellbaserade arbetsflöden ökar produktiviteten, förbättrar informationsöverföringen, förhindrar mänskliga fel och hjälper dig att hålla tidsplanen.

De noggranna exakta Tekla-modellerna ger dig smidig tillgång till information om kvantiteter, former geometrier och material för planering och kontroll av tillverkningen. Programvaran kan integreras med tillverkningsmaskiner för prefabricerad betong och armering, och den innehåller öppna och läsbara data i för produktionsledningssyfte. När en byggbar Tekla-modell används som informationskälla har du alltid tillgång till samma enhetliga data för materialrapporter, fabriceringsritningar tillverkningsritningar och datafiler som skapats för CAM-programvara.

Med sekvens- och statusinformationen i de verklighetstrogna byggbara modellerna blir det enklare att planera och övervaka produktionen. Dessutom säkerställer den tillförlitliga leveranser i enlighet med tidsplanen. Med lättanvända mobila lösningar kan alla använda sig av den visuella informationen i modellen. På så sätt får tillverkningspersonalen snabbt en förståelse för avsikten med designenkonstruktionen, vilket ger ökad effektivitet och bättre produktionskvalitet.

 

Nyckelfunktioner:

Integrering med produktionsmaskiner, gränssnitt mot produktionsledningsprogram

 • Tekla kan integreras med alla ledande tillverkningsautomationssystem för prefabricerad betong och armering samt branschstandarder som PXML, Unitechnik och BVBS. (CAD-CAM)
 • Kan användas tillsammans med ERP-system. Modelldata kan exporteras till branschstandardprogram som MS Excel.
 • Dina egna tillämpningsprogram applikationer kan kommunicera inom Tekla-modelleringsmiljön med hjälp av programmeringsgränssnittet Tekla Open API™.

 

Smidig tillgång till viktig information

 • Modellerna kan kategoriseras efter objektgrupper, byggnadssektioner, projektfaser och leveranser.
 • Information om monteringssekvenser och projekteringsstatus i modellen underlättar produktionsplaneringen.
 • Visualisera produktionsstatus med modellen för att övervaka och kommunicera kring förloppet.
 • Generera uppdaterade materialrapporter och transportlistor utifrån den informationsrika modellen.

 

Lättanvända mobila lösningar kan man ta del avmöjliggör visuell modellinformation direkt på i fabriken

 • Dela och samarbeta med interna och externa projektmedlemmar genom att använda Trimble Connect. Till exempel kan du dela prefabricerade modeller, ritningar och produktionsdata.
 • Visa, bläddra mellan i och ta del av elementinformation från rätt den exakta modellen med de enkla mobilbaserade verktygen.

 

Med Tekla kan du

 • Koppla BIM-data till tillverkningsautomationssystem (CAD-CAM).
 • Snabbt ta fram kvantiteter för tidsplanering och anskaffning.
 • Utbyta data med produktionshanteringslösningar.
 • Enklare förstå avsikten med designenkonstruktionen.
 • Planera produktionen med hjälp av modelldata.
 • Övervaka förloppet och se till att leveransen sker enligt tidsplanen.