Detaljprojektering

BIM-programvara för noggrann och felfri projektering av prefabricerad betong

Fel, motstridiga projekteringsdokument och ineffektiv informationsöverföring leder till material- och resursslöseri och dyra omarbeten på projekteringsavdelningen, på fabriken och på byggarbetsplatsen. När du använder Tekla Structures i projekteringsarbetet kan du upptäcka konflikter och eventuella problem med byggnadsinformationsmodellen redan på skrivbordsstadiet, istället för på byggplatsen.

Med programvaran kan du modellera alla typer av prefabricerade konstruktioner, kompletta med anslutningar, inbyggda betongdelar och den mest komplicerade armeringen. Tekla fungerar med alla typer av material oavsett projektets storlek och komplexitet.

Den byggbara Tekla-modellen omfattar all information du behöver för att generera ritningar, rapporter och fabriceringsdata. Vid projektändringar i modellen kan alla dokument uppdateras automatiskt, vilket gör att informationen alltid är konsekvent i projektet. Detta förebygger fel som beror på den mänskliga faktorn och minskar det manuella arbetet.

Korrekt 3D-information hjälper alla att förstå avsikten med designen, vilket förbättrar samarbetet mellan konstruktionsansvariga, fabriken och byggarbetsplatsen.

 

De viktigaste funktionerna:

Arbeta i en virtuell byggnad

 • Interagera direkt med byggnadsinformationsmodellen, arbeta med korrekta och intelligenta anslutningar och armeringar och se till att allting passar ihop.
 • Tekla innehåller en omfattande uppsättning intuitiva verktyg som har tagits fram särskilt för prefabriceringsbranschen.
 • Tekla Warehouse tillhandahåller verkliga industrikomponenter i 3D, vilket som gör det smidigt att ta fram informationsmodeller av hög kvalitet.

 

Felfria, uppdaterade ritningar och fabriceringsdata direkt från modellen

  • Generera fabricerings- och monteringsritningar, detaljskisser och visualiseringar i 3D.
  • Skapa materiallistor, tidsplaner för armering och andra rapporter automatiskt.
  • Utbyt data med alla ledande ERP- och CAM-programvaror för prefabricerad betong och armeringsjärn.
  • Ändringar i modellen uppdateras automatiskt i alla dokument och alla data som skapas.

   

  Anpassa Tekla Structures efter dina behov

   • Skapa anpassade verktyg för intelligenta anslutningar, armeringar eller modellkomponenter.
   • Förbättra dokumentationen: Standardisera fabricerings- och monteringsritningar samt rapportinställningar.
   • Hantera, uppdatera och dela dina företagsspecifika verktyg med Tekla Warehouse. Alla parter har en enhetlig miljö.

     

    

   Arbeta på samma modell oberoende av var de andra i arbetsgruppen befinner sig

   • Flera användare kan arbeta på samma modell samtidigt oavsett geografisk plats, tidszon och eller internetuppkopplingens hastighet.
   • Välj Tekla Model Sharing för effektiva samarbeten eller använd standardfunktionerna i Tekla Structures beroende på vad som behövs i projektet.

    

   Med Tekla kan du

   • Projektera alla typer av konstruktioner oavsett material, storlek och komplexitet.
   • Upptäcka konflikter och undvika fel i ritningar och fabriceringsdata.
   • Extrahera tillhörande ritningar och rapporter från modellen.
   • Hantera ändringar på ett enkelt sätt.
   • Standardisera och effektivisera arbetet

    

    Se även

     

    Se Tekla programvara i användning