Tillverkning

Utnyttja fördelarna med 3D-modellering i tillverkning

Modellbaserade arbetsflöden ökar produktiviteten genom förbättrad projekthantering och omfattande informationsflöde mellan projektering och tillverkning: de informationsrika modellerna är den obligatoriska grunden för modern planering och hantering av tillverkning.

När en byggbar Tekla Structures-modell används som informationskälla har du alltid tillgång till samma enhetliga data för materialrapporter, tillverkningsritningar eller data för produktionskontoret och verkstaden.

Genom att tillföra ytterligare information som logistikplaner, monteringsstatus och materialspårningsinformation i modellen underlättas planering och övervakning av projekt och produktion. Med lätthanterliga mobila lösningar har alla tillgång till visuell 3D-modellinformation, vilket ger tillverkningspersonalen en tydligare bild av det pågående arbetet samt ökad effektivitet och bättre kvalitet i produktionen.

Med Tekla Structures kan du också snabbt skapa skissmodeller och generera exakta mängder för beräkning och anbud, visualisera konstruktionslösningar och presentera dem på ett professionellt sätt så att kunder får en tydligare bild av projektet och du får fler jobb.

 

Huvudsakliga fördelar:

Arbeta effektivt med kompatibel teknik

 • Anslut till all ledande MIS-programvara och CNC-utrustning via egna länkar eller standardformat, däribland IFC, DXF, DWG och DSTV-NC.
 • Integrera Tekla Structures med dina egna processer och program via programmeringsgränssnittet Tekla Open API™ för obehindrad dataöverföring.

 

 

Utnyttja den detaljerade 3D-modellen fullt ut

 • Planera och hantera projektet genom att klassificera och arrangera den detaljerade modellen i byggsektioner, projektfaser, lastbilslaster eller annan indelning.
 • Kommunicera och övervaka förloppet genom att visualisera produktionens status i modellen.
 • Optimera produktionsplaneringen genom att inkludera monteringssekvenser och information om projekteringsstatus i modellen.
 • Generera aktuella rapporter på begäran.
 • Undersök ytterligare dimensioner vid behov med våra datorprogram eller mobila program.

 

Mobila lösningar gör den visuella 3D-modellen tillgänglig i verkstaden och på arbetsplatsen

 • Gör processen enhetlig genom att dela projektinformation med Trimbles mobila lösningar.
 • Visa, använd och hämta objektinformation från modellen med lätthanterliga mobila verktyg.
 • Gör projektet enklare att förstå i verkstaden genom visuella modeller.
 • Förbättra kommunikationen genom att lägga till kommentarer, frågor osv. i modellobjekten och dela dem med andra.

 

 

Med Tekla kan du:

 • Ansluta till branschledande teknik som CNC, MIS and ERP.
 • Planera och följa upp projekt och produktionsstatus med hjälp av modellen.
 • Hålla dig informerad om ändringar i beräkningar, scheman, anskaffning och produktionshantering.
 • Dela projektinformation med hjälp av Trimbles mobila lösningar och göra processen enhetlig.