Montering

Punktlig leverans till arbetsplatsen

Planera projekt, följ upp förloppet och håll alla i leveranskedjan välinformerade med Tekla Structures modeller för visuell kommunikation. Statusrepresentation i modellen möjliggör tydlig och effektiv samordning och uppföljning av förloppet.

Upptäck och åtgärda konflikter snabbt och enkelt på kontoret innan jobbet kommer till verkstaden eller arbetsplatsen, där omarbete är dyrbart och tidskrävande. Tekla Structures hjälper dig att hantera ändringar och undvika dyrbara misstag. Du kan planera bättre, minimera omarbetning och optimera användning av material och andra resurser.

Den informationsrika 3D-modellen ger en tydligare bild av projektet genom att göra det enklare att identifiera och åtgärda eventuella problemområden. 3D-visualisering underlättar kommunikationen med kunden, ger en tydligare bild av projektet och möjliggör flexibel respons på ändringar, både på kontoret och på arbetsplatsen.

 

Huvudsakliga fördelar:

Planera monteringssekvenser med modellen för optimala arbetsplatsleveranser

 • Planera och hantera transport och logistik med korrekt monteringsinformation.
 • Använd monteringsdata och platsinformation i planering av monteringssekvenser, leverans och lyftkranars placering och boka nödvändiga resurser.
 • Samordna projektet genom att lägga till status för konstruktion, projektering, tillverkning och montering i modellobjekt.

 

Samordna projektet visuellt och håll tidsschemat

 • Färglägg enskilda modellobjekt automatiskt baserat på status för att visualisera projektets förlopp och tillstånd.
 • Generera korrekta statusrapporter från aktuell information.

 

Tillhandahåll tydlig modellinformation på projektmöten och arbetsplatsen

 • Dela projektinformation och gör processen enhetlig med Trimbles mobila lösningar.
 • Visa, använd och hämta information om delar från rätt modell med lätthanterliga mobila verktyg.
 • Planera arbetet och lös problem, granska projektets status, tydliggör komplicerade detaljer och samarbeta effektivt.
 • Kommunicera och led bättre genom att lägga till kommentarer och frågor och dela dem med projektdeltagare.

 

Med Tekla kan du:

 • Planera och hantera transport och logistik.
 • Organisera och samordna produktionsscheman baserat på behoven på arbetsplatsen.
 • Hålla dig informerad om ändringar och alltid arbeta med samma information som andra.
 • Använda modellinformationen på plats.
 • Förbättra kommunikation och produktion med Trimbles mobila lösningar.