Trovärdig dokumentation

När den roliga 3D-modelleringen är klar, kan du behöva leverera ritningar. I så fall kan du tryggt skapa all nödvändig dokumentation med Tekla Structures. När modellen är korrekt kan du producera alla ritningar och materiallistor som listas nedan. Med hundraprocentig tillit till att dokumentationen är korrekt.

Alla typer av ritningar från Tekla-modellen

Sammanställningsritningar, konstruktionsritningar

 • Sammanställningsritningar direkt från modellen
 • Ritningarna är alltid individuellt framtagna efter modellen
 • Dina 2D-data är en verklig representation av 3D-objekten
 • Alla anteckningar, etiketter, placeringar, markeringar, dimensioner och tidsplaner kommer direkt från modellen
 • Maximal effektivitet: vid ändringar uppdateras modellen automatiskt
 • Liknande objekt räknas och ritningarna klonas automatiskt med Tekla Structures

Materiallistor för produktion

 • Använd färdiga mallar för materiallistor
 • Kontrollera materiallistan med verktyget Tekla Structures Model Organizer
 • Landspecifika standarder finns tillgängliga

Tillverkningsritningar, armeringsritningar

 • Även armeringsritningar med mycket komplex armering

Bockningsscheman för armering

 • Bockningsschema för  armeringsjärn av både standard- och icke-standard-typ
 • Automatisk numrering av armeringsgrupper och gjutenheter

Produktionsritningar

 • Kom ännu längre med produktionssekvensritningar (4D-stöd)
 • Skapa korrekta sekvenser av 3D-arbetsinstruktioner automatiskt
 • Kraftfulla 3D-skärmdumpar från modellen