Skip to main content

User Defined Attributes i Tekla Structures

Detta webbseminarium handlar om User Defined Attributes - Skapa och använda egna attribut i modell, ritningar, rapporter och exporter.

Det finns många sätt att optimera användningen av Tekla Structures för att bättre passa ert team eller er affär i stort.

Detta är en komplett genomgång som kortades ner på Användardagen Tekla User day 2021.