Skip to main content

Tekla 2021 – Vad är nytt för konstruktörer

Varje dag nyttjar ingenjörsbyråer Tekla programvara för att leverera lönsamma projekt. Tekla programvara bidrar till bättre företagsresultat för ingenjörsbyråerna genom att öka projektets effektivitet och förbättra kvaliteten samt effektiviteten för projektkommunikation.
 
Den nya Tekla programvaran för 2021 erbjuder produktivitetsförbättringar för alla konstruktionsmaterial och projekttyper. Den nya versionen stöttar projektledare, ingenjörer och konstruktörer i att leverera konstruktionen på ett sätt som ökar produktiviteten i tillverknings- och produktionsledet.
 
Detta webbseminarium ger en förhandsgranskning av ny, utvald funktionalitet och förbättringar för vart och ett av:

  • Tekla Structures
  • Tekla Tedds
  • Tekla Structural Designer