Skip to main content

Construction by Cloud

Det går alltid att jobba smartare! David Lash, Product Manager: Design to Fabrication på Trimble, visar hur projektteam kan arbeta mer effektiv och med mindre risk tack vare den molnbaserade tjänsten Trimble Connect. Delta i denna djupdykning för att inspireras att förbättra era arbetsflöden, öka transparensen och stärka dialogen mellan projektmedlemmar. Sessionen riktar sig till dig som arbetar med t.ex. Tekla Structures, Revit, ArchiCAD eller Trimble Connect.

Webbseminariet hålls på engelska.