Skip to main content

Anbudsmodellering i Tekla Structures

I inspelningen från detta webbseminarium visar vi hur du kan använda Tekla Structures för anbudsmodellering. Vi går igenom hur du arbetar och vilken utbildning som krävs för att komma igång. Arbetssättet är anpassat för att vara snabbt och med hög noggrannhet. Du får enkelt fram en modell som ger dig mängder med hög precision i en rapport i Excel, som du sedan kan använda för att bestämma pris.