ขั้นตอนการประกอบที่ราบรื่น

จัดส่งไปที่หน้างานได้ตามเวลา

วางแผนโครงการ ติดตามความคืบหน้า และแจ้งข้อมูลให้ทุกฝ่ายในซัพพลายเชนได้ทราบอย่างทั่วถึงโดยใช้แบบจำลอง Tekla Structures เพื่อการสื่อสารให้เห็นภาพ  การแสดงสถานะในแบบจำลองช่วยให้สามารถประสานงานและติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

ค้นหาและแก้ไขจุดขัดข้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายตั้งในสำนักงาน ก่อนที่งานจะคืบหน้าไปถึงโรงงานหรือหน้างาน ซึ่งในจุดนั้นการแก้ไขจะใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง Tekla Structures ช่วยคุณจัดการการเปลี่ยนแปลงและเลี่ยงข้อผิดพลาดที่มีราคาสูง คุณจะวางแผนได้ดีขึ้น ลดการแก้งาน และใช้วัสดุและทรัพยากรอื่นๆ ได้อย่างคุ้มค่า

แบบจำลอง 3D ที่มีข้อมูลครบถ้วนช่วยให้เข้าใจโครงการได้ดีขึ้น โดยทำให้คุณมองเห็นจุดที่เป็นปัญหาและแก้ไขได้ง่ายขึ้น การแสดงภาพแบบ 3D ช่วยให้คุณสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างตรงจุดและชัดเจน เพิ่มความเข้าใจในโครงการ และทำให้การโต้ตอบเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงยืดหยุ่นได้มากขึ้นทั้งในสำนักงานและที่ไซต์งาน

 

ฟังก์ชันสำคัญ:

วางแผนลำดับการติดตั้งด้วยแบบจำลองเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด

 • วางแผนและจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ด้วยข้อมูลการประกอบที่ถูกต้อง
 • ใช้ข้อมูลการประกอบและตำแหน่งเพื่อวางแผนลำดับการติดตั้ง การจัดส่ง ตำแหน่งเครน รวมทั้งสำรองทรัพยากรที่จำเป็นเอาไว้
 • ประสานงานโครงการด้วยการเพิ่มสถานะการออกแบบ การจัดทำรายละเอียด การแปรรูป และการติดตั้งลงในวัตถุของแบบจำลอง

 

ประสานงานโครงการให้เห็นภาพตรงกันและให้งานเสร็จตามกำหนดเวลา

 • แสดงสีให้กับวัตถุของแบบจำลองแต่ละอันโดยอัตโนมัติตามสถานะที่แตกต่างกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าและโครงการในแต่ละขั้น
 • สร้างรายงานสถานะที่ถูกต้องโดยใช้ข้อมูลที่อัปเดตอยู่เสมอ

 

 

 

นำข้อมูลแบบจำลองที่ชัดเจนไปเสนอในที่ประชุมโครงการและที่ไซต์งาน

 • แชร์ข้อมูลโครงการและปรับกระบวนการให้มีประสิทธิภาพโดยใช้โซลูชันบนมือถือของ Trimble
 • ดู เลือก และรับข้อมูลชิ้นส่วนต่างๆ จากแบบจำลองอย่างถูกต้องด้วยเครื่องมือบนมือถือที่ใช้ง่าย
 • วางแผนงาน แก้ไขปัญหา ตรวจสอบสถานะโครงการ อธิบายรายละเอียดที่ซับซ้อน และประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สื่อสารและจัดการโครงการโดยการใส่ความเห็น คำถาม และแชร์กับผู้ร่วมงานโครงการคนอื่น

 

Tekla จะช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

 • วางแผนและจัดการการขนส่งและลอจิสติกส์
 • จัดและประสานงานกำหนดการด้านการผลิตได้ตามข้อกำหนดของไซต์งาน
 • ติดตามการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและทำงานโดยใช้ข้อมูลเดียวกับคนอื่นๆ
 • นำข้อมูลแบบจำลองไปใช้ที่หน้างาน
 • เพิ่มประสิทธิภาพให้การสื่อสารและการผลิตด้วยโซลูชั่นบนมือถือของ Trimble