การแปรรูป

การใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง 3D ในการประกอบ

เวิร์กโฟลว์ที่อิงจากแบบจำลองจะช่วยให้โครงการมีประสิทธิผลมากขึ้นด้วยการจัดการที่ดีขึ้นและการสื่อสารข้อมูลที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพระหว่างการลงรายละเอียดและการแปรรูป แบบจำลองที่มีข้อมูลครบถ้วนเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการวางแผนและการจัดการการแปรรูปสมัยใหม่

เมื่อคุณใช้แบบจำลอง Tekla Structures ที่นำมาก่อสร้างได้เป็นแหล่งข้อมูล คุณจะได้ข้อมูลชุดเดียวกันที่สอดคล้องกันอยู่เสมอเพื่อนำไปใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นรายงานวัสดุ แบบสำหรับการแปรรูป หรือข้อมูลสำหรับสำนักงานฝ่ายผลิตและที่โรงงานผลิต


นอกจากนี้ข้อมูลที่เก็บเพิ่มเติมในแบบจำลอง เช่น แผนการด้านลอจิสติกส์ สถานะการประกอบ กำหนดการ และข้อมูลติดตามวัสดุ ยังช่วยในการวางแผนและติดตามความคืบหน้าโครงการและการผลิตอีกด้วย  ด้วยโซลูชั่นที่ใช้กับมือถือได้ ทุกคนจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบจำลอง 3D ที่เห็นภาพจริง ซึ่งจะช่วยให้พนักงานฝ่ายแปรรูปเข้าใจงานที่ทำอยู่มากขึ้น และปรับปรุงได้ทั้งประสิทธิผลและคุณภาพของการผลิต


นอกจากนี้ใน Tekla Structures คุณยังสามารถสร้างแบบจำลองที่เป็นแนวคิดแล้วนำไปคำนวณปริมาณเพื่อการประเมินราคาและการเสนอราคา แสดงภาพโซลูชั่นเชิงโครงสร้าง แล้วนำเสนอต่อลูกค้าในรูปแบบที่เป็นมืออาชีพ เพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าใจโครงการของคุณดีขึ้นและเพิ่มโอกาสที่จะได้งาน

 

ประโยชน์หลัก:

ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเติมเต็ม

 • ใช้งานร่วมกันได้กับทุกซอฟต์แวร์ MIS และอุปกรณ์ CNC ชั้นนำ ด้วยรูปแบบไฟล์มาตรฐานและที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ เช่น IFC, DXF และ DSTV-NC
 • ใช้ Tekla Structures ร่วมกับกระบวนการและรูปแบบการใช้งานของคุณเองผ่านอินเทอร์เฟซโปรแกรม Tekla Open API™ ที่ช่วยให้ถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างราบรื่น

 

 

ใช้ประโยชน์สูงสุดจากรายละเอียดในแบบจำลอง 3D

 • วางแผนและจัดการโครงการโดยการจำแนกและจัดระเบียบแบบจำลองอย่างละเอียดนั้นตามส่วนต่างๆ ของอาคาร ระยะของโครงการ รอบขนส่ง หรือการจำแนกแบบอื่นๆ
 • สื่อสารและตรวจสอบความคืบหน้าโดยการแสดงสถานะการผลิตในแบบจำลอง
 • ปรับปรุงแผนการผลิตโดยการรวมลำดับการประกอบและแสดงรายละเอียดสถานะในแบบจำลอง
 • สร้างรายงานที่อัปเดตได้ตามต้องการ
 • ดูข้อมูลด้านขนาดเพิ่มเติมได้ตามต้องการโดยใช้แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปหรือมือถือ

 

โซลูชันบนมือถือช่วยให้ดูแบบจำลอง 3D ได้ที่โรงงานผลิตและไซต์งาน

 • ปรับกระบวนการให้มีประสิทธิภาพด้วยการแชร์ข้อมูลโครงการโดยใช้โซลูชันบนมือถือของ Trimble
 • ดู เลือก และรับข้อมูลชิ้นส่วนต่างๆ จากแบบจำลองด้วยเครื่องมือบนมือถือที่ใช้ง่าย
 • ช่วยให้ทุกฝ่ายที่โรงงานผลิตเข้าใจเกี่ยวกับโครงการมากขึ้นด้วยแบบจำลองที่เห็นภาพ
 • ปรับปรุงการสื่อสารระหว่างฝ่ายต่างๆ โดยการใส่ความเห็น คำถาม และอื่นๆ ลงในแบบจำลอง และแชร์กับผู้ร่วมงานคนอื่น

 

tekla_bim_for_steel_fabrication

Tekla จะช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

 • เชื่อมต่อได้กับเทคโนโลยีชั้นนำของอุตสาหกรรม เช่น CNC, MIS และ ERP
 • ใช้แบบจำลองเพื่อวางแผนและติดตามผลโครงการและสถานะการผลิต
 • ติดตามความคืบหน้าของการเปลี่ยนแปลงในการประเมินราคา การตั้งกำหนดการ การจัดซื้อ และการจัดการการผลิต
 • แชร์ข้อมูลโครงการโดยใช้โซลูชั่นบนมือถือของ Trimble และปรับกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ