เลย์เอาต์

เลย์เอาต์โครงการก่อสร้าง: ลิงก์แบบจำลอง 3D เข้ากับงานจริง

ในการก่อสร้าง ทุกนาทีมีค่า การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีส่วนในการเพิ่มพูนผลกำไร การวางเลย์เอาต์พื้นที่จริงเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องใช้ความแม่นยำอย่างสูง แต่การทำงานด้วยแบบและวัดด้วยตลับเมตรมักใช้เวลานานและเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาด เช่นเดียวกับงานก่อสร้างแบบเดิมๆ

ระบบ Total Station ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในขั้นตอนการทำเลย์เอาต์ และด้วยการผสมผสานแบบจำลอง Tekla ที่แม่นยำเข้ากับเครื่องมือเลย์เอาต์ของ Trimble คุณก็สามารถใช้ข้อมูลตำแหน่งที่แน่นอนในอาคารเสมือนจริงได้ตามต้องการ ซึ่งทำให้งานเลย์เอาต์รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น

คุณสามารถรวมทุกอย่างที่ต้องการวัดไว้ในแบบจำลองที่นำไปก่อสร้างได้ ถ้าโครงสร้างพอดีกับแบบจำลอง คุณก็มั่นใจได้ว่าโครงสร้างจะพอดีกับของจริงด้วย ด้วย Tekla คุณสามารถสร้างจุดเลย์เอาต์จากแบบจำลองที่แม่นยำและจัดกลุ่มได้โดยอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์ Tekla และ Total Station จาก Trimble ผสานรวมกันอย่างลื่นไหล และการใช้ BIM แบบเปิดก็หมายความว่าซอฟต์แวร์นี้รองรับอุปกรณ์หลากหลายประเภท

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการเทแล้ว คุณสามารถลิงก์ข้อมูลกลับไปที่แบบจำลอง ตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน พร้อมทั้งแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนจุดต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้แบบจำลองตรงกับของจริง การดำเนินงานที่ไซต์จะเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยข้อมูลและเอกสารที่อัปเดตและสอดคล้องกันซึ่งสร้างจากแบบจำลอง Tekla ที่นำไปก่อสร้างได้

 

สร้างข้อมูลเลย์เอาต์ที่ถูกต้องได้รวดเร็วและยืดหยุ่น

 • สร้างจุดเลย์เอาต์ต่างๆ โดยอัตโนมัติสำหรับการเท ส่วนเจาะ กลุ่มสมอฝัง การวางเหล็กเสริม และอื่นๆ
 • จัดกลุ่มจุดเลย์เอาต์โดยอัตโนมัติตามประเภท ตำแหน่ง โครงสร้าง หรืออะไรก็ได้ตามต้องการ


 

ถ่ายโอนข้อมูลจุดเลย์เอาต์จากแบบจำลองเสมือนจริงไปยังโซลูชันเลย์เอาต์ภาคสนาม

 • ส่งออกข้อมูลจุดเลย์เอาต์ที่ถูกต้องจากแบบจำลองโดยตรงไปยังระบบ Total Station ของ Trimble หรืออุปกรณ์เลย์เอาต์ภาคสนามของผู้ผลิต
 • รองรับรูปแบบไฟล์หลากหลาย


 

ประหยัดต้นทุนให้กับไซต์งานด้วยเลย์เอาต์ส่วนตัวที่ถูกต้อง

 • ระบบ Total Station ของ Trimble ช่วยให้สร้างเลย์เอาต์ได้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้นกว่าวิธีเดิมๆ ที่ใช้ทั่วไป
 • นำข้อมูลตำแหน่ง 3D ในรูปแบบดิจิทัลไปทำงานภาคสนามเพื่อช่วยให้ควบคุมโครงการได้มากขึ้น


 

ถ่ายโอนการอัปเดตจากไซต์งานกลับไปยังแบบจำลอง ช่วยให้การดำเนินงานราบรื่น

 • ตรวจสอบความถูกต้องของงานที่ไซต์งาน และถ่ายโอนข้อมูลจุดเลย์เอาต์จากอุปกรณ์ภาคสนามกลับไปยังแบบจำลอง Tekla ที่นำไปสร้างได้จริง
 • ฟังก์ชันการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและการซูมอัตโนมัติไปยังข้อมูลที่เลือกไว้ใน Tekla ช่วยให้ระบุจุดเลย์เอาต์ต่างๆ ในอาคารแบบเสมือนได้ง่าย
 • แสดงภาพและกำหนดปริมาณค่าออฟเซ็ตและทำการแก้ไขที่จำเป็นในแบบจำลอง
 • การเปลี่ยนแปลงในแบบจำลองจะได้รับการอัปเดตในงานเขียนแบบและรายงานทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

  Tekla จะช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

   

  • ลดความล่าช้าด้วยการสื่อสารระหว่างไซต์งานกับสำนักงานที่ดีขึ้น
  • สร้างและจัดกลุ่มจุดเลย์เอาต์ได้โดยอัตโนมัติ
  • แลกเปลี่ยนข้อมูลจุดที่แน่นอนระหว่างแบบจำลองกับอุปกรณ์เลย์เอาต์ในพื้นที่จริง
  • แสดงภาพข้อมูลเลย์เอาต์ขณะที่สร้างได้จากไซต์งานในอาคารเสมือนจริง เพื่อมองหาจุดที่อาจต้องแก้ไขการออกแบบ
  • จัดการการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย และอัปเดตข้อมูลและเอกสารโครงการอยู่ตลอดเวลา
  • สื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างชัดเจนด้วยแบบจำลอง 3D ทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ
  • มั่นใจว่าจะสร้างได้จริงด้วยแบบจำลองที่แม่นยำและการดำเนินงานที่ราบรื่นในไซต์งาน