ข้อมูลสำหรับการแปรรูป

การเข้าถึงข้อมูลที่แม่นยำได้อย่างง่ายดายเพื่อการวางแผนและการควบคุมการแปรรูปคอนกรีตสำเร็จรูป

การส่งข้อมูลการแปรรูปวัสุดที่ไม่มีประสิทธิภาพ เอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือไม่แม่นยำ ตลอดจนการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพระหว่างสมาชิกโครงการจะนำไปสู่การทิ้งวัสดุสูญเปล่า การทำงานที่ไม่จำเป็น และส่งผลต่อคุณภาพการผลิต เวิร์กโฟลว์ที่อิงจากแบบจำลองจะช่วยเพิ่มประสิทธิผลการทำงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการถ่ายโอนข้อมูล ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ และช่วยให้คุณทำงานได้ตามกำหนดเวลา

แบบจำลอง Tekla ที่ถูกต้องแม่นยำช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าดูข้อมูลปริมาณ รูปทรงเรขาคณิต และวัสดุเพื่อการวางแผนและการควบคุมการแปรรูปวัสดุได้อย่างง่ายดาย ซอฟต์แวร์นี้ผสานกับเครื่องจักรการผลิตเหล็กเส้นและคอนกรีตสำเร็จรูป และสามารถนำเสนอข้อมูลที่เปิดกว้างและอ่านเข้าใจง่ายสำหรับการจัดการการผลิต เมื่อคุณใช้แบบจำลอง Tekla ที่นำมาก่อสร้างได้เป็นแหล่งข้อมูล คุณจะได้ข้อมูลชุดเดียวกันที่สอดคล้องกันอยู่เสมอเพื่อนำไปใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นรายงานวัสดุ แบบสำหรับการแปรรูป และไฟล์ขัอมูลที่สร้างสำหรับซอฟต์แวร์ CAM

ข้อมูลลำดับและสถานะในแบบจำลองตามที่สร้างจะช่วยให้การวางแผนและติดตามการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้น และช่วยให้มั่นใจว่าจะส่งมอบงานได้ตามกำหนดการ ด้วยโซลูชั่นสำหรับมือถือที่ใช้งานง่าย ทุกคนจึงสามารถเข้ามาดูข้อมูลแบบจำลองได้อย่างเห็นภาพชัดเจน ช่วยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเตรียมผลิตเข้าใจเจตนาของการออกแบบได้อย่างรวดเร็ว และปรับปรุงทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพของการผลิต

 

ฟังก์ชันสำคัญ:

ผสานการทำงานกับเครื่องจักรด้วยอินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์ระบบจัดการการผลิต

 • Teklaผสานรวมเข้ากับทุกระบบการผลิตอัตโนมัติชั้นนำและมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านคอนกรีตสำเร็จรูปและเหล็กเส้น เช่น Unitechnik และ BVBS (CAD-CAM)
 • ทำงานร่วมกับระบบ ERP และสามารถส่งออกข้อมูลแบบจำลองไปยังโซลูชันซอฟต์แวร์มาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น MS Excel
 • แอปพลิเคชันของคุณเองสามารถสื่อสารกันภายในสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยแบบจำลองของ Tekla โดยใช้อินเตอร์เฟซโปรแกรมแอปพลิเคชัน Tekla Open API™

 

รวมข้อมูลที่คุณจำเป็นต้องใช้มาไว้ใกล้ๆ

 • จำแนกแบบจำลองตามกลุ่มวัตถุ ส่วนต่างๆ ของอาคาร ระยะโครงการ และการจัดส่ง
 • การรวมลำดับการประกอบและแสดงรายละเอียดสถานะในแบบจำลองจะช่วยปรับปรุงแผนการผลิต
 • แสดงสถานะการผลิตในแบบจำลองเพื่อสื่อสารและตรวจสอบความคืบหน้า
 • สร้างรายงานวัสดุและรายการขนส่งที่อัปเดตเสมอจากแบบจำลองที่มีข้อมูลครบถ้วน

 

 

โซลูชันบนมือถือช่วยให้ดูข้อมูลแบบจำลอง 3D ได้ที่โรงงานผลิต

 • ส่งออกแบบจำลองส่วนประกอบคอนกรีตสำเร็จรูปแต่ละรายการจาก Tekla Structures ไปยังTekla Field3D.
 • ดู เลือก และรับข้อมูลชิ้นส่วนต่างๆ จากแบบจำลองอย่างถูกต้องด้วยเครื่องมือบนมือถือที่ใช้ง่าย

 

Tekla จะช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

 

 • เชื่อมโยง BIM กับระบบการผลิตอัตโนมัติ (CAD-CAM)
 • ดูข้อมูลปริมาณเพื่อการกำหนดกำหนดเวลาและการจัดซื้อจัดหาที่รวดเร็ว
 • แลกเปลี่ยนข้อมูลกับโซลูชั่นการจัดการการผลิต
 • เข้าใจจุดประสงค์การออกแบบได้อย่างง่ายดาย
 • ใช้ข้อมูลแบบจำลองในการวางแผนการผลิต
 • ติดตามความคืบหน้าและช่วยให้มั่นใจว่าจะส่งมอบงานได้ตามกำหนด