เริ่มสร้างแอปพลิเคชันและการรวมระบบของคุณเอง

Tekla Developer Center คือศูนย์กลางสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับTekla APIs ทั้ง5

Tekla Open API

Tekla Structures Open API

Tekla Structures Open API, also known as Tekla Open API, provides an interface for different kinds of applications to interact with model and drawing objects in Tekla Structures. Tekla Structures is BIM software for structural design and detailing.

Tekla EPM Open API

Tekla EPM Open API

Tekla EPM Open API is an application programming interface into Tekla EPM (Estimating and Production Management), the steel fabrication management software.

Tekla Structural Designer Open API

Tekla Structural Designer Open API

Tekla Structural Designer Open API, or TSD Open API, is an interface for applications to interact with the analysis model and results in Tekla Structural Designer.

Tekla Tedds API

Tekla Tedds API

Tekla Tedds API is an interface into Tekla Tedds, the structural analysis and engineering calculation automation software.

Trimble Connect API

Trimble Connect API

Trimble Connect for Tekla is a cloud-based collaboration platform available for web, desktop, mobile and mixed reality. Trimble Connect APIs and SDK allows you to integrate with, embed, and extend Trimble Connect. You can read, write and update data into and out of the Trimble Connect. Note that Trimble Connect applications are for your internal use only.

ต้องการติดตามข้อมูลการพัฒนา Tekla ล่าสุดหรือไม่

ตรวจสอบคลังข่าวและสมัครรับข่าวสารสำหรับนักพัฒนาซอฟแวร์ Tekla

คลังข่าวของนักพัฒนาซอฟแวร์สมัครรับข่าวสารสำหรับนักพัฒนาซอฟแวร์ Tekla