Skip to main content

ตัวอย่างความสำเร็จของลูกค้า Tekla

ข้อมูลโปรเจคงานก่อสร้างที่ใช้ Tekla Structures ในการทำงานเพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น