Skip to main content

BIM คืออะไร

“ด้วยเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) ระบบจะสร้างแบบจำลองเสมือนของอาคารได้อย่างแม่นยำ แบบจำลองเหล่านี้รองรับการออกแบบในแต่ละขั้นตอน ซึ่งช่วยในการวิเคราะห์และควบคุมโปรเจคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ากระบวนการที่ทำด้วยตนเอง เมื่อเสร็จสมบูรณ์ แบบจำลองที่สร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์เหล่านี้จะประกอบด้วยรูปทรงเรขาคณิตที่แม่นยำและข้อมูลที่จำเป็นในการรองรับกิจกรรมการก่อสร้าง การแปรรูป และการจัดซื้อจัดหาเพื่อให้การก่อสร้างบรรลุผล"

คำจำกัดความนี้ของ Building Information Modeling ใน คู่มือของ BIM (Eastman, Teicholz, Sacks & Liston 2011) ครอบคลุมสิ่งต่างๆ มากมายโดยเริ่มต้นจากเทคโนโลยีที่จะรวบรวมกระบวนการก่อสร้างทั้งหมดไว้ด้วยกัน

การทำงานร่วมกันและการจัดการข้อมูล

ที่ Tekla เราคิดว่า "ฉันชื่นชอบเทคโนโลยีใน BIM" คือประโยคที่มีความสำคัญสูงสุด ในสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการโครงการ National Building Information Model Standard (NBIMS-US™) เล็งเห็นว่า Building Information Models เป็น แหล่งความรู้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างที่แชร์กัน ขณะที่การทำงานร่วมกันของผู้ได้ผลประโยชน์คือคุณลักษณะพื้นฐานอีกคุณลักษณะหนึ่ง

การทำงานกับผู้อื่นอาจเป็นสิ่งที่สร้างความยุ่งยากในโครงการ ตามคำกล่าวของคณะกรรมการโครงการ NBIMS-US™, “อาคารมีค่าใช้จ่ายมากกว่าที่ควรในการออกแบบ ก่อสร้าง และดูแลรักษา และอาคารเหล่านี้ใช้เวลานานเกินไปกว่าจะส่งมอบได้ เราต้องทำงานร่วมกับผู้ได้ผลประโยชน์จำนวนมากที่เกี่ยวข้องในกระบวนการก่อสร้างให้ดียิ่งขึ้น” ในสหรัฐอเมริกา จากการศึกษาโดย NIST แสดงให้เห็นว่าหากไม่มีการทำงานร่วมกันจะทำให้เจ้าของเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมถึง 15.8 พันล้านดอลลาร์ทุกปี อุตสาหกรรมก่อสร้างสามารถได้รับประโยชน์จากการสื่อสารและการจัดการข้อมูลที่ดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

เทคโนโลยี BIM

BIM คือการทำให้การใช้ข้อมูลเป็นแบบอัตโนมัติ – การสร้างข้อมูลกลายเป็นแบบอัตโนมัติแล้วเมื่อ CAD มาถึง จากซอฟต์แวร์ BIM จะร้องขอความแม่นยำและความสามารถในการจัดการข้อมูลจำนวนมาก นอกจากนี้ในทางปฏิบัติยังสามารถใช้งานร่วมกันได้กับโซลูชั่นอื่นๆ เพราะหากไม่เป็นเช่นนั้น การทำให้เวิร์กโฟลว์การทำงานร่วมกันประสบผลสำเร็จคงจะเป็นความยุ่งยากอย่างมาก Tekla ได้เลือก BIM แบบเปิด และ แบบจำลองที่สร้างได้จริง เนื่องจากเราต้องการทำให้เกิดเวิร์กโฟลว์ BIM ที่ดีเยี่ยมสำหรับลูกค้าของเรา

ทำไมต้อง BIM

ใช้ได้ลิสต์รายการประโยชน์ต่างๆ มากมายของ BIM บริษัทที่ใช้ BIM เช่น Skanska และ Barton Malow ได้รายงานถึงประโยชน์สำหรับการวางกำหนดการ การประเมิน และการวิเคราะห์ความเสี่ยง กระบวนการทำงานร่วมกันที่มากขึ้น และการจัดการอาคารที่ดียิ่งขึ้น BIM ยังให้โอกาสในการทดลองใช้โซลูชั่นล่วงหน้าก่อนที่จะสร้างโครงสร้างที่ไซต์งาน: คุณสามารถสร้างต้นแบบโครงสร้างเสมือนด้วยแบบจำลองที่ก่อสร้างได้จริง ฝ่ายต่างๆ ในโครงการสามารถทำความเข้าใจและตรวจทานการออกแบบได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยรับประกันความแม่นยำและความสมบูรณ์ของการออกแบบได้ รวมถึงแสดงให้เห็นเป็นภาพและประเมินทางเลือกต่างๆ ในด้านค่าใช้จ่ายและตัวแปรอื่นๆ ในโครงการ BIM ได้สั่งสมคำชมเชยเพื่อพัฒนาการสื่อสารระหว่างฝ่ายต่างๆ ในโครงการและคุณภาพโดยทั่วไปให้ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น

BIM ไม่ได้มีอยู่ทุกที่

แบบจำลองที่แสดงอาคารไม่ใช่ BIM ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น แบบจำลองที่มีเฉพาะข้อมูล 3D แบบเสมือนแต่ไม่มีแอททริบิวต์วัตถุ หรือแบบจำลองที่เปลี่ยนมิติได้มุมมองเดียว แต่ไม่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในมุมมองอื่นๆ โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเหล่านี้ขาดข้อมูลที่กล่าวไปข้างต้นสำหรับการรองรับการก่อสร้าง การแปรรูป และการจัดซื้อจัดหา