Skip to main content

การทำงานที่ใช้งานได้อย่างแท้จริงจะมาพร้อมกับความก้าวหน้า

Design, detail, fabricate and construct with truly constructible Tekla models

constructible Tekla models มอบอำนาจในการทำงานให้คุณด้วยการลดขั้นตอนการทำงานและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณสามารถสร้างผลงานที่ดีที่สุด ผลักดันศักยภาพเหนือ BIM ขึ้นไปอีกเพื่อความแม่นยำ ประสิทธิภาพในการทำงาน และกำไรที่ดีขึ้น

 BIM ไม่ใช่เพียงการแสดงข้อมูลโครงการแบบเสมือนจริงและการตรวจสอบจุดขัดแย้งในโครงสร้างเท่านั้น แต่ยังต้องสามารถรองรับเทคโนโลยี digital twins ที่แท้จริง แม่นยำ และนำไปก่อสร้างได้จริงอย่าง Tekla เพราะTekla Structures มีกระบวนการทำงานที่ไร้รอยต่อ ซิงค์การออกแบบและการก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา และสามารถช่วยให้บริษัทแก้ไขปัญหาในการก่อสร้างได้อย่างทันท่วงที   

สรุป

หลังจากมีการทำงานรูปแบบปัจจุบันมายาวนานกว่าทศวรรษ ในที่สุดอุตสาหกรรมก่อสร้างได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและปรับลักษณะการทำงานให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นในรูปแบบดิจิทัล กระบวนการที่นำไปก่อสร้างได้จริง(The constructible process)ทำให้เกิดการปรับปรุงในด้านต่างๆ อย่างมากทั้งประสิทธิภาพในการทำงาน ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างไม่เคยง่ายเท่านี้มาก่อน

 ปัจจุบัน เราสามารถออกแบบ ก่อสร้าง และบำรุงรักษาอาคารได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของผู้ก่อสร้างและผู้ใช้งาน ความสม่ำเสมอและการเข้าถึงข้อมูลคือกุญแจสำคัญเพื่อให้ประสบความสำเร็จ และข้อมูล BIM คุณภาพดีที่สุดถูกสร้างและสามารถเข้าถึงได้ภายในกระบวนการที่นำไปก่อสร้างได้จริงของ Trimble

 

ประหยัดเวลาและการลงทุนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ

ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจะรวมบุคลากร เทคโนโลยี และข้อมูลมาไว้ด้วยกันเพื่อส่งมอบผลงานที่ดีที่สุดโดยใช้เวลาไม่นาน บอกลาความจำเป็นในการพึ่งพาแปลนสองมิติแบบเดิมและข้อมูลที่กระจัดกระจาย พร้อมรับข้อมูลที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงได้แทน

Easy-to-understand and accessible building information model vs. traditional 2D plans

มีการคาดการณ์ว่าทีมก่อสร้างเสียเวลาในการทำงานไปกว่า 13 % เพื่อค้นหาข้อมูลในโครงการ แต่ในความเป็นจริงเราหลีกเลี่ยงเหตุการณ์นี้ได้โดยสร้างกระบวนการทำงานที่นำไปก่อสร้างได้จริงเพื่อให้ทุกฝ่ายทำงานได้โดยเห็นภาพรวมทั้งหมดและไม่พลาดรายละเอียดที่เล็กที่สุด

พิชิตความท้าทายในการสื่อสาร

จากการที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นทั่วโลกทำให้เกิดความไม่แน่นอนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จึงทำให้เห็นประโยชน์ของ BIM ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตามที่รายงาน The Next Normal in Construction อธิบายไว้ว่า
 "เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น ควบคุมห่วงโซ่คุณค่าในการตลาดได้ดีขึ้น และเริ่มตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลมากยิ่งขึ้น นวัตกรรมเหล่านี้จะเปลี่ยนวิธีในการปฏิบัติงาน ออกแบบ และก่อสร้างของบริษัท" McKinsey, 2020

ด้วยกระบวนการที่นำไปก่อสร้างได้จริง ทีมจะมีการสื่อสารเกี่ยวกับโครงการทุกขนาดได้อย่างชัดเจน แม้จะทำงานอยู่คนละมุมของโลก จะมีการแชร์งานให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องตลอดเวลาทุกวันเพื่อให้สมาชิกในทีมรับทราบข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเสมอ

วัดความสามารถในงานก่อสร้างได้จริง (constructability)

Two building information models (BIM) with different level of development (LOD)

คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าทุกวันนี้คุณทำงานด้วยกระบวนการที่นำไปก่อสร้างได้จริง(constructible process)? ความสามารถก่อสร้างได้จริงนี้สามารถวัดได้โดยใช้แนวคิดระดับขั้นในการพัฒนาแบบจำลอง (LOD) ซึ่งคิดค้นโดย Associated General Contractors of America เพื่อกำหนดเนื้อหาและความน่าเชื่อถือของ BIM 

ด้วยโมเดล Tekla ที่นำไปก่อสร้างได้จริงที่ช่วยขับเคลื่อนกระบวนการ BIM คุณจะได้สัมผัสกับคุณค่าในการทำงานที่ดีขึ้นและความเสี่ยงที่ลดลง เพราะทุกคนจะได้รับข้อมูลที่เปี่ยมไปด้วยข้อมูลที่ทุกคนต้องการจาก Tekla โดยข้อมูลจะมาจากวิธีการที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมและตรวจสอบได้ 
 

ลดก๊าซทำลายสิ่งแวดล้อม(carbon)

ตามข้อมูลจากรายงาน Bringing Embodied Carbon Upfront 39% ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั่วโลกนั้นมาจากอาคารและการก่อสร้าง ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายเหตุผลที่ WorldGBC ต้องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในอุตสาหกรรมนี้โดยสมบูรณ์ภายในปี 2050 บริษัทก่อสร้างรับรู้ถึงปัญหานี้แต่พวกเขาสามารถพิชิตความท้าทายนี้ได้ด้วย BIM ที่สามารถนำไปก่อสร้างได้จริง

 Big concrete bridge crossing a river in a forest
Randselva bridge by Sweco, PNC, Armando Rito and Isachsen

BIM ที่นำไปก่อสร้างได้จริงจะลดการสูญเสียวัสดุโดยเพิ่มประสิทธิภาพของอาคาร และด้วยข้อมูลและการจำลองรูปแบบคุณภาพสูง ทำให้ผู้ใช้สามารถทดลองด้วยวัสดุที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ นอกจากนี้ Tekla ยังทำให้วิศวกรสามารถเข้าถึงการออกแบบได้ในช่วงแรกๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนก่อนการก่อสร้างเกิดขึ้น จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมคนส่วนใหญ่จึงแนะนำให้ใช้ BIM ที่นำไปก่อสร้างได้ตั้งแต่ช่วงแรกของการก่อสร้าง การวางแผนโดยใช้ข้อมูลจะนำไปสู่โลกที่สิ่งแวดล้อมดีขึ้นและไร้มลพิษขึ้น

 

Man using mixed reality on a construction site

Mixed Reality ช่วยให้ทำงานง่ายขึ้น 

 

ทำงานได้จากที่ต่างๆ ที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะหน้าจอคอมพิวเตอร์

ข้อมูลการออกแบบที่เสมือนจริงและนำทางผ่านโครงสร้างต่างๆ ก่อนที่การก่อสร้างจะเสร็จ ด้วยกระบวนการที่นำไปก่อสร้างได้จริง คุณจะสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่ไซต์ก่อสร้างได้ง่ายและประหยัดงบ วัสดุ รวมไปถึงเวลา

 

 

 

สร้างชื่อเสียงที่ดีด้านความปลอดภัย  

Constructible BIM ที่นำไปก่อสร้างได้จริงทำให้แน่ใจว่าผู้ใช้โครงสร้างจะปลอดภัยด้วย "สายใย" ของข้อมูลที่จำเป็นต่อการสร้างอาคารที่ปลอดภัย ด้วยแบบจำลองข้อมูลที่นำไปก่อสร้างได้จริงของ Tekla คุณจะมีคลังที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่ปลายนิ้วของคุณ

 

ไปที่หน้าโซลูชั่นเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราสามารถช่วยคุณปรับมาใช้กระบวนที่นำไปก่อสร้างได้อย่างไร