Edistynyt siltojen raudoituksen detaljointi

Tehokasta mutta helppoa raudoituksen mallinnusta 

 • Älykkäämpää parametrista raudoituksen detaljointia
 • Koosta ja monimutkaisuuden asteesta riippumatta 
 • Luo omat yleisesti käytetyt raudoituskomponentit 
 • Raudoitukset numeroidaan automaattisesti 
 • Luo kaikki dokumentaatio suoraan mallista 
 • Helppo törmäystarkastelu aikaisessa vaiheessa varmistaa toteutuskelpoisuuden
 • Estä raudoituksen virheet valmistuksessa tai työmaalla 
 • Projektin muutokset toteutetaan tehokkaasti 
 • Laadunvarmistus paranee materiaalimäärien laskennalla ja arvioilla 
 • Automaattinen tietojen vienti MES-ohjelmistoon 
 • Voit viedä tiedot automaattisesti raudoitteiden taivutusjärjestelmiin ja verkkohitsausjärjestelmiin 
 • Visualisoi raudoituksen kokoamisoppaat   
 • Tietopyyntöjen määrä pienenee ja raudoitusten esivalmistus ja asennus tehostuvat 

Lue lisää Tekla Structuresin raudoitusten mallinnuksesta.