Mallinnus tehostaa raudoitustuotantoa ja raudoitusten kokoonpanoa

Raudoitusten valmistaja voi Tekla-ohjelmistojen avulla muuntautua materiaalintuottajasta ratkaisuntarjoajaksi. Raudoitusten 3D-mallinnus ja esivalmistus vähentävät prosessin hävikkiä ja vähentävät ongelmia työmaalla.

Tekla Structuresin avulla raudoitustuotanto ja -kokoonpano on helppo hoitaa sujuvasti.

  • Monimutkaistenkin raudoitusten yksityiskohtainen suunnittelu
  • Valmistuksen hallinta
  • Sijoittelun suunnittelu
  • Ongelmakohtien havaitseminen ajoissa ennen valmistusta
  • Tarjouskilpailujen voittaminen kannattavuudesta tinkimättä

Tekla Structures liittää raudoitustuotannon sujuvasti osaksi rakennustuotannon BIM-työnkulkua. Ratkaisujen visuaalinen viestiminen ja vaihtoehtoisten ratkaisujen esittäminen auttavat välttämään kallista korjaustyötä. Tervetuloa lyhyet läpimenoajat.

Tekla yhdistää suunnittelun ja detaljoinnin valmistukseen ja projektinhallintaan. Ohjelmistot voi yhdistää tuotannonhallintajärjestelmiin ja automaattisiin tuotantokoneisiin. Piirustukset ja taivutusluettelot muottien tekoa, nostoa ja sijoittelua varten syntyvät helposti.

Teklan avulla yhteistyö urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden kanssa on helppoa. Tekla BIMsight tehostaa viestiä urakoitsijoiden kanssa ja auttaa raudoitusvalmistajaa koordinoimaan tuotantonsa työmaan toimintojen kanssa. Näin kaikki pysyvät jatkuvasti ajan tasalla.

 

Keskeisimmät edut

  • Kokonaiskustannukset laskevat ja aikaa säästyy
  • Tuotteiden ja prosessien standardointi
  • Vaihtoehtoisten teknisten ratkaisujen tunnistaminen
  • Suunnittelun yhdistäminen valmistuksenhallintajärjestelmiin
  • Törmäysten ja virheiden välttäminen työmaalla

Optimaalinen lopputulos

Tekemällä tietomallin ennen rakentamista voi löytää uusia teknisiä ratkaisuja, tehostaa toimitusketjua ja pienentää prosessin kustannuksia. Tekla Structuresilla voi mallintaa tarkasti monimutkaisimmatkin raudoitukset, suunnitella paremmin ja hyödyntää helppoa valmistuksen ja toteutuskelpoisuuden analysointia.

Yksityiskohtainen raudoitussuunnittelu

Uudelleen tekeminen on kallista ja vie aikaa. Törmäystarkistukset varmistavat sen, että esitaivutetut raudoitukset sopivat muotteihin ja valuihin.  Kaikki tarvittavat piirustukset voi luoda mallista, joten aikaa vievää piirtämistä ei tarvita. Tekla Structures -ohjelmiston mukana tulee kattavia raudoituskirjastoja.

Tehokkuutta valmistukseen

Toteutuskelpoisissa Tekla-malleissa on tietoja, joita tarvitaan raudoitustuotannossa ja jotka voidaan viedä ERP- ja tuotantojärjestelmiin. Tuotannon automatisointi pienentää manuaalisten ja toistuvien töiden tarvetta. Raudoitusten määräluettelot saadaan Teklasta helposti.

Asennus työmaalla

Tekla Structures auttaa asentamaan raudoitukset tarkalleen oikein ja myöhemminkin selvittämään niiden sijainnin betonin sisällä. Suunnitteluryhmä voi luoda kokoonpano-ohjeita ja lähettää tietomallin työmaalle, joten työmaahenkilöstön on helpompi ymmärtää rakenteet. Kokonaiskäsitys työmaalla auttaa vähentämään virheitä, hävikkiä ja ylimääräisiä töitä.

Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa. Mallien avoimuus tarkoittaa, että Tekla Structures -ohjelmiston voi yhdistää ja liittää kätevästi muihin ratkaisuihin, esimerkiksi raudoitustuotanto- tai resurssisuunnittelu- ja koneohjausjärjestelmiin sekä yritysten omiin ratkaisuihin. Vaikka Tekla Structures on heti valmis käytettäväksi, sitä voi mukauttaa tarpeen vaatiessa Tekla Open API™ -ohjelmointirajapinnan avulla.

Tekla-mallin tiedot voi yhdistää eri raudoitustuotannon automaatio ohjelmistoratkaisuihin:

Teemme aktiivista yhteistyötä alueellisten ja kansainvälisten betoniteollisuusjärjestöjen kanssa:

 

 

Kaikki Tekla Structures -yhteistyökumppanit

Palvelemme lähellä. Tukea, koulutusta ja neuvontaa on tarjolla suomeksi, ja englanninkieliset verkkopalvelumme, kuten Tekla User Assistance-palvelu ovat aina käytettävissä.

Koulutuksen, neuvonnan ja verkkopalveluiden tarkoitus on säästää asiakkaiden aikaa ja rahaa ja auttaa heitä ottamaan ohjelmiston nopeasti tehokkaaseen tuotantokäyttöön. Paikallisella ja jälleenmyyntihenkilöstöllämme on laaja kokemus asiakkaiden auttamisessa, joten jokaiseen tarpeeseen löytyy ratkaisu.

Tekla Structuresia käytetään erittäin yksityiskohtaisten, tarkkojen ja tietosisällöltään rikkaitten rakennemallien luomiseen, yhdistämiseen ja jakamiseen. Mallit tuottavat avointa ja luettavaa tietoa käytettäväksi esimerkiksi tuotantoprosessin optimoimiseen. Vaikka Tekla Structures on heti valmis käytettäväksi, sitä voi mukauttaa tarpeen vaatiessa.

Tekla Structures toimii kaikkien materiaalien mallintamiseen, joten malli voi sisältää elementtejä ja paikallavalubetonia, terästä, puuta tai mitä tahansa muuta materiaalia. Kokonaiskäsitys koko projektista edesauttaa omien rakenneosien yhteensopivuutta muihin rakenteisiin. Ohjelmiston mukana tulee liitos- ja detaljikirjasto, ja käyttäjät voivat mallintaa, tallentaa ja jakaa omia komponenttejaan.