Vt4 Kirri-Tikkakoski STk-moottoritiehanke

Projektin nimi: 
Vt4 Kirri-Tikkakoski STk-moottoritiehanke
Kategoria: 
Yleinen sarja
Yritys / Yritykset: 
Väylävirasto, Destia Oy, Welado Oy, Sweco Rakennetekniikka Oy, A-Insinöörit Oy, WSP Finland Oy, Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy, B Group (Suomi ja Liettua)
Maa: 
Finland

Vt4 Kirri-Tikkakoski STk-moottoritiehanke sai kunniamaininnan

Raadin perustelut:

Merkittävä hanke, jossa hyödynnettiin laajasti tietomallinnuksen mahdollisuuksia työmaalla. Siltojen raudoitustoimittaja otti IFC-raudoitemallit Trimble Connectista suoraan omaan tuotantojärjestelmäänsä, joten projekti oli merkittävä päänavaus avoimen standardin hyödyntämiseen. Tietomallipohjainen rakennesuunnittelu toi huomattavia kustannushyötyjä suunnittelijalle ajansäästön ja virheiden vähäisyyden vuoksi. Yksi projektin ansioita on se, että  siltasuunnitelmat tarkastettiin ja hyväksyttiin suoraan IFC-malleista. Projektissa kehitettiin mallipohjaisesti myös reaaliaikaista tilannekuvaa työmaalla ja toimistossa.

 

Kirri-Tikkakoski-moottoritiehankkeen 29 sillan tietomallipohjainen rakennesuunnittelu tuo huomattavaa aikataulusäästöä urakoitsijalle

Vt4 Kirri-Tikkakoski STk -hankkeessa rakennetaan 15 km uutta moottoritietä ja rinnakkaistie Jyväskylän pohjoispuolella. Hankkeeseen sisältyy 29 sillan rakentaminen ja 4,3 km meluesteitä. Hanke on suunnittelu- ja toteutusurakka, joka alkoi kehitysvaiheella syksyllä 2018. Urakka valmistuu vuoden 2023 marraskuussa. Hankkeen tavoitteina ovat mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset ajo-olosuhteet, matka-aikojen ennakoitavuus sekä kuljetusten toimintavarmuus.

Hankkeen kustannusarvio on 139 miljoonaa euroa, josta siltarakenteiden osuus on noin 15 miljoonaa. Siltarakenteissa on noin 10 000 m3 betonia, noin 1 300 000 kg betoniraudoitusta ja noin 165 000 kg jänneterästä. Siltoja rakennetaan useaa eri tyyppiä: jännitettyjä betonisia ulokepalkkisiltoja 12 kpl, teräsbetonisia ulokelaattasiltoja 5 kpl, liimapuisia palkkisiltoja 1 kpl, teräsputkisiltoja 4 kpl, teräksisiä holvisiltoja 3 kpl ja tyypiltään vahvistamattomia siltoja 3 kpl. Lisäksi suunnitteluun sisältyy yksi korjattava betonisilta.

Sweco Rakennetekniikka vastaa hankkeen siltarakenteiden suunnittelusta tietomallipohjaisesti. Suunnittelun haasteena oli alussa rakentamisen ajatusmaailman muuttaminen mallipohjaiseksi. Koulutusten ja ohjeistuksen kautta malleja on kuitenkin saatu hyvin hyödynnettyä, ja tarkastusprosessia on pidetty kaikkien osalta onnistuneena. Mallien visuaalisuus ja virtuaalirakentaminen tuovat selvää lisäarvoa perinteiseen piirustuspohjaiseen toimintamalliin. Kokonaisuutena urakoitsija saa noin 20–25 viikkoa aikataulusäästöä, koska työläitä siltapiirustuksia ei tarvitse lähettää tarkastukseen ja hyväksyttäväksi.

Siltojen mallit laadittiin laadukkaasti ja kustannustehokkaasti Tekla Structuresissa (2017) Swecon omassa hyvin rutinoituneessa siltaympäristössä. Yrityksessä panostetaan vahvasti parametriseen mallintamiseen Teklassa Rhino- ja Grasshopper-ohjelmien kautta. Tällä menetelmällä etenkin suunnittelun alkuvaiheessa on helppo tutkia eri vaihtoehtoja. Trimble Connect on hankkeen päätyökalu tiedon jakamiseen reaaliaikaisesti. Siltamalleja on tarkasteltu päivittäin Trimble Connectissa valmiiden näkymien kautta. Tekla-mallia on projektissa tarkasteltu myös mobiililaitteissa.


Tuotantotieto raudoitustoimittajan järjestelmään suoraan IFC-mallista ensimmäistä kertaa Suomessa

Kyseessä on Suomen ensimmäinen siltaprojekti, jossa raudoitustoimittaja (B Group) ottaa Tekla Structuresilla tehdyt IFC-rautamallit Trimble Connectista suoraan omaan tuotantojärjestelmäänsä. Projekti on siis merkittävä päänavaus avoimen standardin hyödyntämiseen. Kyseessä on lisäksi ensimmäinen siltaprojekti, jossa mallintamisen hyötyjä on pystytty mittaamaan ajansäästöllä.

Raudoitustoimittajan toimitukset ovat tulleet virheettöminä suoraan työmaalle ilman työläitä ja virhealttiita rautaluetteloita. Raudoitusten osalta tietomallien sisältö on jaettu asennusjärjestyksessä pinnoittain erillisiin IFC-malleihin, joita on helppo käyttää tietomallia tarkastaessa tai raudoituksia asennettaessa. Näkymissä on "liikennemerkit" joita klikkaamalla pääsee suoraan työpiirustuksiin ja muihin asiakirjoihin. Myös rakentamisessa mittatiedot otetaan suoraan IFC-malleista. Muottisuunnittelija hyödynsi Trimblen malleja teline- ja muottisuunnittelussa, ja paikallavalu-urakoitsija otti rakenteen mitat suoraan IFC-malleista. Suunnittelussa on käytetty muun muassa Tekla Warehousen BeamExtruder- työkalua.

Yksi hankkeen erityispiirteistä on 29 siltasuunnitelman tarkastaminen ja hyväksyminen IFC-malleista suoraan pilvessä Trimble Connect Desktopin tai web-selaimen kautta helposti ja reaaliaikaisesti. Suunnitelmat voidaan pääosin tarkastaa ja hyväksyä ilman piirustuksia. Hankkeessa on tavallista enemmän siltoja ja yhdisteltävää aineistoa.

Suomessa on aikaisemmin toteutettu vastaavia pienempiä hankkeita, joissa mallit on tallennettu esimerkiksi projektipankista omalle koneelle. Tässä hankkeessa on tuotettu koko hankkeen ajan siltakohtaisia, etenemisen mukaan päivittyviä näkymiä kaikille käyttäjille. Tietomallit tallennetaan Trimble Connectin hakemistoihin aina samalla nimellä samaan kansioon hankkeen loppuun asti, joten käyttäjillä on aina viimeisin tieto käytettävissä toimistolla tai työmaalla tableteissa.

Hankkeessa on lisäksi testattu Swecon kehittämää SmartDrawing palvelua, jossa esimerkiksi raudoittaja pääsee suoraan sillan tietomalliin skannaamalla työkuvan QR-koodin. Sillan varusteet on detaljoitu Swecon custom-komponenteilla ja pilarin raudoitukset makroina. Suunnittelun tilaajalle toimitettiin sekä siltojen piirustukset että tietomallit.
 

Projektin osapuolet: 

Tilaaja: Väylävirasto

Pääurakoitsija: Destia Oy

Projektinjohtokonsultointi/urakan valvonta: Welado Oy

Rakennesuunnittelu (sillat): Sweco Rakennetekniikka Oy 

Väyläsuunnittelu: A-Insinöörit Oy

Geotekninen suunnittelu: Destia Oy

Rakennesuunnittelu (meluesteet): WSP Finland Oy

Rakennussuunnitelmien tarkastus: Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy

Raudoitusten valmistus ja toimitus: B Group Suomi, B Group UAB

Meluesteiden valmistus: Sepa Oy

Melukaiteiden valmistus: Rudus Oy

Siltojen telineet ja muotit: Insinööritoimisto TAK-Plan Oy

Siltojen valaistussuunnittelu: Licon-AT Oy

 

Investments
Kustannusarvio
139M Eur
Project details
Siltoja
29
Project details
Moottoritietä
15 km
Cast-in-place
Betoni (siltarakenteet)
10 000
Fact
Betoniraudoitus (siltarakenteet)
1 300 000 kg
Fact
Jänneteräs (siltarakenteet)
165 000 kg
Kunniamaininta

20716

Vt4 Kirri-Tikkakoski, detaljitVt4 Kirri-Tikkakoski, poikkileikkaus TeklassaVt4 Kirri-Tikkakoski, detaljitVt4 Kirri-Tikkakoski, sillat TeklassaVt4 Kirri-Tikkakoski, työmaa raudoitusVt4 Kirri-Tikkakoski, arkkitehtiVt4 Kirri-Tikkakoski, piirustus