Vaakunatorin taideteos

Projektin nimi: 
Vaakunatorin taideteos
Kategoria: 
Pienet projektit
Yritys / Yritykset: 
Ramboll Finland Oy
Maa: 
Finland

Vaakunatorin taideteos sai kunniamaininnan

Raadin perustelut:

Vaakunatorin taideteos -projekti oli hieno osoitus tietomallipohjaisesta yhteistyöstä taiteilijan ja insinöörien kesken. Projektissa yhdistyivät ainutlaatuisella tavalla taide, teknologia ja insinööritaidot. Taideteoksen rakenteiden ja monimuotoisten elementtien mallintaminen on ollut ansiokasta.

 

Monimuotoinen metalliverkkoveistos Espoon Vaakunatorille

Vaakunatorilla Espoon keskuksessa sijaitseva julkisen tilan taideteos on metalliverkkoveistos, joka on ulkomitoiltaan 10 x 5 x 6 m. Se sisältää 8826 m 8 mm:n terästankoa ja 8,6 tonnia ruostumatonta terästä, ja sitä varten on luotu 425 m2 pintaa.

Ramboll Finland Oy vastasi teoksen rakennesuunnittelusta kuvanveistäjä Vesa-Pekka Rannikon toimittaman luonnostellun 3D-mallin pohjalta. Ramboll analysoi teoksen rakennettavuuden ja rakenteen turvallisuuden tiiviissä yhteistyössä kuvanveistäjän kanssa.

Suunnitteluprosessi aloitettiin tammikuussa 2019, ja se valmistuu vuoden 2020 aikana. Vaativia muotoja sisältävä teos edellytti kehittynyttä 3D-mallia, jota käytettiin apuna yleis- ja rakennesuunnittelussa, määrälaskennassa sekä kokoonpanokuvien tuotannossa. Tekla Live Link -komponenttia hyödynnettiin merkittävissä määrin Tekla-mallin luomiseen Rhinon parametrisesta mallista. Ramboll Finlandin mukaan Tekla Live Linkin kehitys on mullistanut monimutkaisten muotojen käsittelyn Tekla Structuresissa.

Suurimpina haasteina vaativa muoto ja mallinnettavien elementtien määrä

Projektin suurin haaste oli rakenteen haastava muoto sekä mallinnettavien elementtien suuri määrä. Vaikka iso osa osista oli vapaamuotoisia, rakenteessa oli myös paljon yksinkertaisia elementtejä, joiden mallinnus ja detaljointi onnistui nopeasti Tekla Structuresilla (2018).

BIMin käyttö oli keskeistä tässä projektissa, ja Tekla Live Link mahdollisti Rhinon ja Teklan parhaiden puolien yhdistämisen niin, että Rhinoa voitiin käyttää monimutkaisen geometrian mallintamiseen ja Teklan puolella voitiin mallintaa rakenteen tarkemmat detaljit.

Teoksen refenssitieto siirrettiin STP-muodossa. Uudelleensuunnittelu tehtiin reaaliaikaisesti yhdessä kuvanveistäjän kanssa käyttäen Grasshopperissa form-finding-työkalua, minkä jälkeen muoto vietiin Tekla Structuresiin tarkempaa mallinnusta varten.

Projektissa käytettiin Rambollin omia Grasshopper Definitions -asetuksia. Tietoa elementtisuunnittelusta siirrettiin IFC-muodossa sekä DWG-piirustusten ja PDF-havainnekuvien avulla. Rakenneanalyysiin ja -laskentaan käytettiin LUSAS-ohjelmaa. Tilaajalle toimitettiin teoksesta sekä piirustukset että tietomalli. Detaljointiin ja yleispiirustuksiin käytettiin myös AutoCADia.

 

Projektin osapuolet

Rakennesuunnittelu ja detaljointi: Ramboll Finland Oy

Katu- ja kaupunkisuunnittelu: Ramboll Finland Oy

Kuvanveistäjä: Vesa-Pekka Rannikko

 

8mm:n terästankoa
8826 m
Terästä
8600 kg
Kunniamaininta

20717