Siltasaari

Projektin nimi: 
Siltasaari
Kategoria: 
Yleinen sarja
Yritys / Yritykset: 
Sweco Rakennetekniikka Oy, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy
Maa: 
Finland

Keilattua mallia hyödynnettiin Siltasaarenkadun kiinteistöjen uudistamisessa toimistokäyttöön

Projekti on uudis- ja korjausrakennuskohde, johon kuuluu kolme rakennusta: vuonna 1913 valmistunut Siltasaarenkatu 8–10, vuonna 1978 valmistunut Siltasaarenkatu 6 ja vuonna 1980 valmistunut Paasivuorenkatu 4, joista vanhin ja uusin peruskorjattiin pääasiassa toimistokäyttöön soveltuviksi. 

Kyseessä on yksi Helsingin Hakaniemen tunnetuimmista maamerkeistä eli Elannon vanha tavaratalo. Kiinteistökehittäjän mukaan kaupunginosaa kehitetään parhaillaan Tukholman Södermalmin tyyliin. Projekti alkoi vuonna 2018, ja sen on suunniteltu valmistuvan syyskuussa 2021. Hankkeen kokonaishinta on 78 miljoonaa euroa.

Siltasaarenkatu 8–10:ssa purettiin ja rakennettiin uudelleen vanha ullakko suojeltua räystäsgeometriaa noudattaen. Siltasaarenkatu 6 purettiin toisen kerroksen katon tasoon ja rakennettiin uudestaan. Vanhojen ja uusien rakenteiden yhteensovitus oli haasteellista erityisesti Siltasaarenkatu 8–10:ssä vanhojen runkorakenteiden eli laattapalkiston ja kuudennen kerroksen mataluuden vuoksi. Kantavien rakenteiden ja talotekniikan yhteensovittaminen onnistui keilatun mallin avulla.

 

Koko projektin rakenteet on mallinnettu Tekla Structuresilla

Sweco Rakennetekniikka Oy toimitti elementti- ja rakennesuunnittelun kohteeseen, jossa vanhoista rakenteista tehtiin keilattu malli, jota on hyödynnetty korjaussuunnittelussa, uudisrakentamisessa ja talotekniikan yhteensovittamisessa, toimi hankkeen tietomallikoordinaattorina ja vastasi kosteudenhallinnasta. 

Vanhojen rakenteiden mallinnuksessa on hyödynnetty keilattua mallia. Uudisrakennusosan suunnitelussa mitta- ja tasoraudoituspiirustukset, teräsrakennesuunnitelmat ja elementit on tuotettu Tekla Structuresista. Korjaussuunnittelussa mallia on hyödynnetty varaussuunnittelussa sekä uusien ja vanhojen kantavien rakenteiden yhteensovituksessa.

Sweco sai hankkeen suunnittelutiimiltä IFC- ja DWG-referenssit sekä reikävaraukset Tekla Structuresissa. Projektissa käytettiin yrityksen omia komponentteja rakenneosien mallinnukseen ja detaljointiin, ja elementtien tuotantokuvat ja luettelot tuotettiin Tekla-mallista valmistajan tuotannon suunnitteluun. Tilaajalle toimitettiin hankkeessa sekä piirustukset että tietomalli. RFI-tietopyyntöjen määrää saatin vähennettyä tuottamalla IFC-malli projektipankkiin kahden viikon välein. Myös arkkitehti tuotti omasta Revit-mallistaan IFC:n kahden viikon välein, ja se tuotiin Tekla-malliin referenssiksi. Tiedonvaihto sujui sähköpostitse ja projektipalavereissa. AutoCAD-pohjat toimivat suunnittelussa Tekla-mallin referensseinä. 

Tekla Structuresin käyttämisessä hankkeessa oli paljon hyötyä: rakennesuunnittelun osalta rakenteiden yhteensovittamisessa mukaan lukien korjauskohteen vanhat rakenteet sekä yhteistyössä muiden osapuolten kanssa esimerkiksi siinä, että varauskierto tehtiin Hole Reservation managerin avulla. Urakoitsijan kannalta mallista oli hyötyä erityisesti määrätietojen saamisessa ja aikataulutuksessa. Vanhojen rakenteiden laserkeilaukset tehtiin kevytpurkujen jälkeen, mistä saatiin pistepilvet referenssiksi malliin, ja niiden avulla vanhat rakenteet saatiin tarkasti mallinnettua korkoineen. Tämä auttoi talotekniikan ja rakenteiden yhteensovitusta, ja isoimmat ongelmat saatiin ratkottua tietomallissa, mikä puolestaan ehkäisi ongelmia työmaalla.

 

Projektin osapuolet

Rakenne- ja elementtisuunnittelu: Sweco Rakennetekniikka Oy   

Tietomallikoordinointi ja kosteudenhallinta: Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

Tilaaja: Antilooppi Management Oy 

Rakennuttajakonsultti: A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy 

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Sarc Oy 

Projektinjohtourakoitsija: SRV Rakennus Oy

LVIAJ-suunnittelu P4 ja S6: Hepacon Oy 

LVIAJ-suunnittelu S8: Insinööritoimisto Hallasaari Matti Oy 

Sähkösuunnittelu: Ramboll Finland Oy 

Sprinklerisuunnittelu: Firecon Group Oy 

Investments
Kokonaishinta
78M €
Size
Kokonaispinta-ala
25 711
Cast-in-place
Uudisrakenteiden betoni
1240
Steel
Uudisrakenteiden teräs
355 000kg
Fact
Uudisosan ontelolaattaelementit
284
Project details
Kerrosluku
7-8 kerrosta maan päällä ja 2 maan alla

22702

Siltasaari - havainnekuvaSiltasaaren työmaaSiltasaaren TeklamalliSiltasaaren piirustuksiaSiltasaari - havainnekuva