Räisälänsilta

Projektin nimi: 
Räisälänsilta
Kategoria: 
Yleinen sarja
Yritys / Yritykset: 
Ramboll Finland Oy
Maa: 
Finland

Kaareva ja osin epäsymmetrinen Räisälänsilta raskaasti kuormittavan raideliikenteen käyttöön

Räisälänsilta on noin 200 m pitkä 7-aukkoinen jännitetty betonipalkkisilta, joka ylittää Kehä I:n Otaniemen ja Laajalahden välillä. Projekti on osa laajempaa, Helsingin ja Espoon yhdistävää Raide-Jokeri-raitiotiehanketta. Ramboll Finland Oy oli vastuussa sillan geoteknisestä sekä alus- ja päällysrakenteen suunnittelusta. Suunnittelu alkoi alkuvuodesta ja rakentaminen loppuvuodesta 2019. Rakenteisiin käytetään noin 2000 m3 betonia ja lähes 200 000 kg raudoituksia.

Silta oli haastava suunnittelukohde monimuotoisen kaarevan kannen ja pilarien epäsäännöllisen geometrian ansiosta. Siltaan kohdistuu huomattavia kuormia, koska se tulee ainoastaan raitiovaunuliikenteen käyttöön. Suunnittelu vaati tiivistä koordinaatiota raide- ja sähkösuunnittelijoiden sekä muiden tekniikka-alojen kanssa, joten projektissa oli välttämätöntä pystyä toimimaan joustavasti ja muokkaamaan mallia nopeasti.

Silta mallinnettiin kokonaisuudessaan jokaista pulttia ja raudoitustankoa myöten hyödyntäen Teklan Live Link -työkalua Grasshopperin kanssa. Sillan malli vietiin Trimble Connectiin, jonka kautta se yhdistettiin muihin Raide-Jokeri-hankkeen malleihin.

Parametrisuus ja Tekla Live Link mahdollistivat nopean ja tarkan mallintamisen

Projektin suurin haaste oli luoda geometria kannen kaareville muodoille ja pilareille sekä mallintaa niihin raudoitukset sekä kaiteet, putket ja muut varusteyksityiskohdat. Tuhansien yksittäisten osien mallintaminen eri workplaneilla ja koordinaattiakseleilla oli haastavaa, joten ohjelmiston kyky mallintaa kaikki oikeaoppisesti osoittautui ratkaisevaksi.

Tekla Structures -ohjelmiston (versio TS2018 SP9 Finland) parametrisuus ja Tekla Live Link mahdollistivat nopean ja tarkan mallintamisen ja nopeat muutokset tarvitsematta tehdä samoja työvaiheita useaan kertaan. Trimble Connectia käytettiin merkittävissä määrin mallien yhdistelyssä sekä tarkastamisessa. Tekla Live Link mahdollisti myös Rhinon ja Teklan parhaiden puolien yhdistämisen niin, että Rhinoa voitiin käyttää monimutkaisen geometrian mallintamiseen ja Teklan puolella voitiin mallintaa rakenteen tarkemmat detaljit. BIMin käyttö mahdollisti mallin ja suunnitelman tarkan tutkiskelun sekä epäsäännöllisen geometrian yhteensovitusongelmien tunnistamisen mallista.

Urakoitsija kannusti tietomallintamiseen projektin alusta lähtien, koska kyseessä oli yhteistyöhanke. Yhteistyö hankkeen sisäisen arkkitehdin ja suunnittelijan välillä oli mutkatonta ja tehokasta. Arkkitehdin suunnitelmamuutokset tuotiin projektin tietoon AutoCAD-luonnoksina ja suorana konsultaationa suunnittelijan kanssa. Suunnittelutiimi viesti keskenään IFC-mallien ja Trimble Connectin avulla.

 

Projektin osapuolet: 

Rakennesuunnittelu ja detaljointi: Ramboll Finland Oy

Kaupunki-, katu-, geo- ja Raide-Jokerin suunnittelu: Ramboll Finland Oy

Urakoitsija: GRK Infra Oy

 

Size
Pituus
200 m
Betonia
2000
Raudoituksia
200 000 kg

20704