Mansikkalan koulukeskus

Projektin nimi: 
Mansikkalan koulukeskus
Kategoria: 
Yleinen sarja
Yritys / Yritykset: 
Sweco Rakennetekniikka Oy, ARK Perko Oy

Mansikkalan koulukeskus sai kunniamaininnan 

Tuomariston perustelut: 

Mansikkalan koulukeskus Imatralla on puukoulu, jonka rakentamisessa mittatarkkuus ja toteutussuunnittelu on viety normaalia pidemmälle. Puurakenteiden mallinnusta on tehty menestyksekkäästi, ja koulun arkkitehtuuria kiiteltiin  monimuotoiseksi. Isojen puuelementtien mittatarkkaan suunnitteluun kiinnitettiin erityistä huomiota, jotta valmistaminen ja rungon asennus onnistuivat tiukkojen toleranssien vaatimalla tavalla. Kohteen vaatiman runsaan talotekniikan sovittaminen hyvin ahtaisiin tiloihin onnistui erityisen tarkan mallinnuksen ja yhteensovittamisen avulla hienosti. Elinkaarimalli sai erityismaininnan. 
 

Mansikkalan koulukeskus Imatralla on Suomen suurin puukoulu

Mansikkalan puukoulu on osa Imatran kouluverkon uudistusta, jonka myötä pikkukouluista siirrytään kolmeen koulukampukseen. Rakennuksen monikäyttöisyys ja puu rakennusmateriaalina ovat ympäristöteko Imatran kaupungilta. Runko ja julkisivu on suunniteltu muuntojoustavuutta lisäävällä moduulijaolla, joka monipuolistaa rakennuksen käyttöä ja pidentää sen elinkaarta. Koulu on luovutettu käyttäjälle, ja syksyllä 2020 siellä aloitti 1350 oppilasta.

Kaksikerroksinen rakennus on pinta-alaltaan noin 15 300 br-m2. Rakennejärjestelmänä on pilari-palkkirunko, ja lisäksi rakennuksessa on kantavat ulkoseinät sekä jäykistäviä väliseiniä. Pilarit ja palkit ovat liimapuuta, julkisivut puurakenteisia rankarunkoisia seinäelementtejä, välipohjat viilupuisia ripalaattaelementtejä ja vesikatto naulalevyristikkoa. Rakennuksen moduulijako on 7,2 m molempiin suuntiin eli  niin kutsuttu supergrid. Moduulijako oli suunnittelun lähtökohta ja ohjasi vahvasti rakenne- ja elementtisuunnittelua. Sweco Rakennetekniikka Oy vastasi kohteen esi-, elementti- ja päärakennesuunnittelusta. 

Projekti oli kaikille osapuolille ainutlaatuinen kokemus sekä toteutusmuotonsa että laajuutensa ansiosta. Se toteutettiin elinkaarimallilla, jossa rakennuttaja vastaa sekä rakennuksen suunnittelun tuottamisesta että ylläpidosta ensimmäisten 20 vuoden ajan. Suunnittelussakin painotettiin elinkaarta eli luotiin selkeän moduuliverkon ja kantavien rakenteiden elementoinnin avulla joustavasti muokattavia tiloja. Kokoluokka ja elinkaarimalli lisäsivät hallittavien suunnittelukokonaisuuksien määrää ja teknistä vaativuutta. 

Suunnitteluryhmä oli verrattain suuri projektin kriittisimmissä vaiheissa, ja rakennesuunnittelua tehtiin kolmella paikkakunnalla. Suunnitteluvaiheessa tehtiin useita merkittäviä muutoksia, joiden vieminen toteutukseen vaati tarkkaa koordinointia. Muutosten hallinnassa sekä projektin yleisessä koordinoinnissa onnistuttiin jatkuvalla kommunikoinnilla ja tiiviillä yhteistyöllä. Yhteistyötä rakennuttajan eli YIT:n ja puuelementtien valmistajan Oiva Woodin kanssa helpotti aikaisempi kokemus yhteisistä puurakennushankkeista.

 

Tietomallinnus oli ehdottoman tärkeä työkalu talotekniikan ja rakenteen yhteensovittamisessa

Talotekniikan suuri määrä ja tarkkuutta vaativa elementointi edellyttivät onnistumista yhteensovituksessa rakentamisen sujuvoittamiseksi. Tietomallinnus Tekla Structuresilla ja mallin tehokas hyödyntäminen edistivät onnistumista niin elementtitehtaalla kuin työmaallakin. Puuelementit ovat erittäin mittatarkkoja, mutta tiukoista toleransseista huolimatta rungon asennus sujui odotusten mukaan. Tuotanto- ja asennusvirheet saatiin minimoitua tarkastelemalla kolmiulotteisia suunnitelma sekä IFC:nä että Sweco Smart Drawings -palvelussa. Työmaavaihetta saatiin nopeutettua esimerkiksi kokoamalla kattoristikot etukäteen suuremmiksi moduuleiksi. 

Rakennesuunnittelu toteutettiin tietomallipohjaisesti. Tietomallista tuotettiin rakennepiirustukset ja elementtipiirustukset sekä huomattava määrä erilaista raporttitietoa hankinta- ja toteutusvaiheita varten. Tietomallit toimivat suunnitelmien yhteensovituksen alustana. Näin laajan hankkeen yhteensovitus ei olisi ollut mahdollista ilman laadukkaita ja tarkkoja tietomalleja eri suunnitteluosapuolilta. Tarkalla mallinnuksella mahdollistettiin suuren kohteen elementtisuunnittelu ja asennuksen sujuvuus. Jokainen elementti ja liitoskohta mallinnettiin sovitulla tarkkuudella, jotta työmaavaiheessa ei tulisi epäselvyyksiä tai yllätyksiä. 

Suunnittelutiimeiltä saatiin referenssiksi IFC-mallit myös tuotannon suunnittelua ja asennusta varten. Projektissa käytettiin Swecon omia komponentteja seinäelementteihin sekä liitoksiin. 3D-geometriaa siirrettiin Tekla Structuresista RFEMiin export-lisäosia ja ohjelmistorajapintoja hyödyntäen. Asiakkaalle toimitettiin hankkeesta sekä piirustukset että tietomalli. Tietopyyntöjä vähennettiin pitämällä IFC-yhdistelmämalli ajantasaisena: mallit päivitettiin pääasiassa kahden viikon välein. Arkkitehti toimitti IFC-mallin rakennesuunnittelun käyttöön, ja se tuotiin Tekla Structuresiin referenssiksi. Arkkitehti tiedotti muutoksista sähköpostitse sekä tekemällä merkintöjä piirustuksiin.
 

Projektin osapuolet:

Rakennesuunnittelu: Sweco Rakennetekniikka Oy

Arkkitehtisuunnittelu: ARK Perko Oy

Käyttäjä: Imatran kaupunki

Urakoitsija: YIT Talo Oy

LVI-suunnittelu: Granlund Oy    

Sähkösuunnittelu: Granlund Oy            

SPR-suunnittelu: Grandlund OY            

Akustiikkasuunnittelu: A-Insinöörit Suunnittelu Oy        

Geosuunnittelu: Ramboll Oy        

Palokonsultti: L2 Paloturvallisuus Oy

LEED konsultti: Green Building Partners Oy

Fact
Puuelementit
1691 kpl
Size
Puun tilavuus
noin 1850
Size
Rakennuksen kokonaispinta-ala
15 300
Project details
Oppilaita
1350
Kunniamaininta

22812

Mansikkalan koulukeskus - havainnekuva pääsisäänkäynnistäMansikkalan koulukeskus - havainnekuva aulasta Mansikkalan koulukeskus - havainnekuva sisäpihastaRaudoituksia Mansikkalan koulukeskuksen Tekla-tietomallissaMansikkalan koulukeskus yksityiskohtia Tekla-tietomallissaMansikkalan koulukeskus - piirustuksiaMansikkalan koulukeskus - talotekniikkaa tietomallissa