Luminary

Projektin nimi: 
Luminary
Kategoria: 
Yleinen sarja
Yritys / Yritykset: 
A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Skanska Oy, BST-Arkkitehdit Oy, Betonirakenne Oinas Oy, Parma Oy, Optiplan Oy, Caverion Suomi Oy
Maa: 
Finland

Luminary sai kunniamaininnan

 

Raadin perustelut valinnalle:

  • Korkeatasoinen tarkasti tietomallinnettu asuinrakennushanke, jossa on huomioitu työturvallisuus mm. putoamissuojaukset mallinnettu
  • Työmaan vaatimukset on otettu erinomaisesti huomioon mm. työmaan paikalleen mittaukset tietomallipohjaisesti ja tyyppikerrokset oli tarkasti 4D-simuloitu
  • Elementtien mallinnustarkkuus viety poikkeuksellisen pitkälle  
  • ”Olisi hienoa, jos kaikki talonrakennushankkeet olisivat tällä tasolla”

 

Ainutlaatuinen tornitalokokonaisuus

 

Luminary on arkkitehtuuriltaan ja laatutasoltaan ainutlaatuinen kokonaisuus asuntoja, liike- ja toimistotiloja sekä autohallitilaa. Kohteessa on 188 asuntoa yksiöistä suuriin kattohuoneistoihin. Liiketiloihin tulee muun muassa ravintola ja kahvila kattoterasseineen.

Rakennuksen 2. kerroksessa isot avarat aulat kokoavat yhteen kohteen erityyppiset tilat, mikä on poikkeavaa arkkitehtuuria Suomessa. Torniosassa on 21 kerrosta. Valmistuttuaan se on Pirkanmaan korkein asuintalo (70,52 m) ja Tampereen uusi maamerkki. Erityiskorkeiden rakennusten määräykset näkyvät esim. julkisivumateriaaleissa ja poistumisteissä. Tilaa on yhteensä 18 000 brm². 

Asunnot ovat tekniikaltaan, suunnitteluratkaisuiltaan ja viimeistelyltään poikkeuksellisen laadukkaita. Luksusta tuovat esimerkiksi suuret lattiaan asti ulottuvat maisemaikkunat, yhteinen kattoterassi sekä uudenlaiset palvelut, kuten yhteiskäyttöautot. Kaksikerroksisen autohallin päälle tulee piha-alue. Luminary sijaitsee rakenteilla olevan raitiovaunureitin varrella ja rautatieaseman välittömässä läheisyydessä.

Tornin julkisivujen huolto on suunniteltu huolellisesti mallia hyödyntäen. Vesikatolla säilytettävälle huoltokelkalle on kattoa kiertävä huoltorata, ja kelkan liikkuvuus ja ulottuvuus esimerkiksi ikkunanpesuissa ja julkisivujen viimeistelytöissä on tarkistettu mallin avulla. Kohde on pääosin betonielementtirakenteinen, mutta alimmat kerrokset ovat paikallavalettuja. Vesikattorakenteet, huoltokelkan kisko ja poistumistieportaat ovat terästä. Rakentaminen alkoi elokuussa 2016, ja kohteen on määrä valmistua maaliskuussa 2019.
 

Hybridikohteessa onnistuttiin erityisesti mallitiedon hyödyntämisessä työmaalla
 

Luminary on ollut haastava hybridikohde niin suunnittelijoille, työmaalle kuin elementtivalmistajillekin. Haasteet liittyvät tonttiin, rakennuksen monimuotoisuuteen ja tasoeroihin, korkeaan rakentamiseen ja asukasmuutoksiin. Onnistumiset liittyvät erityisesti mallipohjaiseen suunnitteluun ja yhteistyöhön sekä mallitiedon jakamiseen ja hyödyntämiseen työmaalla. 

A-Insinöörit toimii kohteessa rakenne- ja elementtisuunnittelijana, sekä geosuunnittelijana ja äänitekniikka-asiantuntijana. Mallinnuksessa käytettiin referensseinä muiden suunnittelualojen IFC-malleja sekä arkkitehdin tasopiirustuksia dwg-muodossa. Reikäkierto hoidettiin mallipohjaisesti. Tekla-mallista tuotettiin yhteensä 3070 piirustusta, joista elementtipiirustuksia noin 1550 kpl. Kohteessa on deltapalkit, ontelolaatat ja kuorilaatat mukaan lukien 2580 elementtiä, ja Tekla-mallissa on noin 220 000 objektia.

Tontti rakennetaan rajojaan myöten täyteen, minkä seurauksena tuennat ja perustukset ovat olleet haastavia. Suunnittelussa on pitänyt huomioida niin naapurirakennukset kuin katujen korot ja kaupungin muukin infra. Perustuksia on monessa eri tasossa, ja paikalla valetuissa kellarikerroksissa on paljon raudoitusta, varusteluja, läpivientejä ja liittymiä. Paikallavalu-urakoitsija mallinsi valut rakennemallin perusteella niin tarkasti, että raudoitteet voitiin tilata ja työ toteuttaa työmaalla mallitiedon perusteella. Malleja ja piirustuksia käytettiin työmaalla tabletilla ja puhelimella mobiilisti. Paikallavalujen mallinnukseen on käytetty Teklan perus mallinnus- ja raudoitetyökaluja sekä Warehousesta löytyviä valutarvikekomponentteja. 

Rakenteellinen erityishaaste oli kahden erilaisen runkoratkaisun yhteensovitus, kun liiketiloissa on pilari-palkkirunko ja sen päälle tulevissa asunnoissa kantavia väliseiniä sisältävä runko. Valualueet olivat suuria, ja monimutkaisia muotoja oli paljon. Kokonaisuuden hallinta onnistui kuitenkin hyvin mallien avulla. 

Betonielementtien valmistukseen haasteita aiheutui erityisesti siitä, että kyseessä on korkea rakennus, jossa toleranssivaatimukset ovat tavallista tiukemmat. Ikkunat ja ovet asennettiin elementteihin jo tehtaalla, ja elementtisuunnittelija mallinsi myös nämä osina Tekla-malliin, jotta elementtien painot ja painopisteet saatiin hallittua mallin avulla. Suunnittelu on ollut tavanomaista vaativampaa, koska seinäelementeissä on suuria aukkoja ja suuria kuormia. Kaikki elementit onnistuttiin kuitenkin mallintamaan tarkasti sisältäen kaikki raudoitteet ja varustelut ja elementtipiirustukset tuottamaan suoraan mallista. 

Myös elementtien sähkövarusteet mallinnettiin sähkösuunnittelijan IFC:n perusteella. Poikkeuksellisen tarkkaa mallinnusta on tehty myös kuorielementtien tukien ja teräsliitososien mallinnuksessa. Myös ne liitososat, jotka eivät ole elementtien tai paikallavalujen valutarvikkeita, kuten esimerkiksi työmaalla hitsattavat lattateräkset, on mallinnettu. Elementeissä on huomioitu työturvallisuus jo suunnitteluvaiheessa, ja urakoitsija on mallintanut putoamissuojaukset. Nämä ovat mukana myös tyyppikerroksista tehdyissä tarkoissa 4D-rakennussimulaatioissa. Tehtaita varten rakennesuunnittelija mallinsi elementteihin oviaukkojen kuljetustukien lisäksi kaikki muut erikoisen muotoisiin elementteihin tarvittavat tuennat.

Rakennesuunnittelija mallinsi väliaikaisina rakenteina myös porrastorniin työmaa-aikaiset nosturin ja työmaahissin tuentapisteet. Nostojen turvallisuus huomioitiin huolellisesti, ja mallia pystyttiin käyttämään tässä visuaalisena apuna. Erityisimpänä työnaikaisena rakenteena mainittakoon rakennemalliin 15. kerrokseen työmaan pyynnöstä mallinnettu nosturin välituki. Työmaa halusi saada tästä erittäin monimuotoisesta tuesta selville tarkan painopisteen, ja mallinnuksen avulla sen nosto voitiin suunnitella ja toteuttaa tarkasti ja turvallisesti vaakasuunnassa paikoilleen.

Arkkitehti suunnitteli tietomallipohjaisesti alusta asti kuten toimiston normaali työskentelytapa onkin, mutta lisäksi mallia hyödynnettiin nyt myös näkymien tarkasteluun asunnoista ja parvekkeilta ympäristöön. Menestyksekkään kohteesta teki suunnitteluporukan saumaton yhteistyö, sekä erittäin laadukkaat ja tarkat mallit. Tekla Model Sharingin ansiosta malli oli työmaan ja betonielementtitoimittajan saatavilla reaaliaikaisesti sekä tarkempana ja visuaalisempana kuin perinteisesti jaettava IFC-malli. Tarkka jaettu malli on mahdollistanut mm. ajantasaisen mallitiedon suoran käytön työmaan paikalleenmittauksissa. Paikalleenmittaukset suoritettiin ensimmäistä kertaa täysin malli-pohjaisesti, mikä helpotti ja nopeutti työtä paljon. Mittatieto siirrettiin mittalaitteeseen ja pohjakuvaan rakennesuunnittelijan mallista käyttäen Teklan Layout Point Applicator –lisätyökalua. 

Mallin mobiilikäyttö on ollut työmaalla monipuolista työjohdosta työntekijätasolle asti mm. asennuksien ja kirvesmiestöiden visuaalisena apuna tableteilla ja nk. BIM-kioskilla. Tekla-mallia on käytetty mobiilisti monipuolisesti Field3D:n avulla kaiken kaikkiaan 50 käyttäjän vahvuudella tähän mennessä.

 

Projektin osapuolet

Kohteen kiinteistökehittäjä/Tilaaja, pääurakoitsija ja tietomallikoordinaattori: Skanska Oy

Rakenne- ja elementtisuunnittelu: A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Geo- ja akustiikkasuunnittelu: A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Arkkitehtisuunnittelu: BST-Arkkitehdit Oy

LVIS-suunnittelu: Optiplan Oy 

Sprinklersuunnittelu: Caverion Suomi Oy

Paikallavalu-urakoitsija: Betonirakenne Oinas Oy

Betonielementtivalmistaja: Parma Oy
 

Kunniamaininta

15325