Kaksikerroksinen talo Vilnassa

Projektin nimi: 
Kaksikerroksinen talo Vilnassa
Kategoria: 
Pienet projektit
Yritys / Yritykset: 
Sostinės Konstruktoriai UAB
Maa: 
Lithuania

Kaksikerroksinen talo sisälsi useita epätavanomaisia rakenneratkaisuja

Suunnittelun kohteena oli kaksikerroksinen talo, jossa on yksi kellarikerros. Kohteessa on paikalla valettuja ja muurattuja betonirakenteita, kantavia teräsrakenteita ja epätavallisia rakenteellisia sekä arkkitehtonisia ratkaisuja. Rakennuksen pituus on 40 m ja leveys 46 m. Katto on tuettu teräspalkeilla ja -kannattimilla, perustukset porapaaluilla, ja alapohjana on paikalla valettu betonilaatta.

Liettualainen insinööritoimisto Sostinės Konstruktoriai toimitti hankkeen rakennesuunnittelun mukaan lukien yleis- ja konepajapiirustukset sekä urakoinnin valvonnan ja toimi yhteistyössä paikallisen Eventus Pro -arkkitehtitoimiston ja Gaisrinės Saugos Projektavimas -paloturvallisuussuunnittelun kanssa.

Vaikka projekti oli pieni, se vaati useita epätavanomaisia rakenneratkaisuja. Sostinės Konstruktoriain mukaan Teklan ohjelmistojen ja 3D-ympäristön käyttö helpotti projektin hallintaa ja suunnittelua ja auttoi välttämään virheitä. Mallinnus nopeutti ja helpotti piirustusten tuottamista ja määrälaskentaa, ja Teklasta pystyttiin siirtämään tietoja Dlubal RFEM -ohjelmaan rakennelaskelmia varten. Hankkeessa käytettiin Tekla Structures 2018i SP5 default -ympäristöä rakennesuunnittelun sisäisten muutosten viestinnässä ja Tekla BIMsightia ja sen Note-toimintoa mallin tarkistamisessa projektiosapuolten kesken. Hankkeessa käytettiin 21 tonnia terästä ja 390 m3 paikalla valettua betonia. Rakennesuunnitteluun saatiin referenssitietoina ArchiCAD-ohjelmassa luodut mallit IFC- ja DWG-tiedostomuodoissa.

Tekla Structures -ohjelmiston avulla havainnollistettiin ja viestittiin projektin etenemistä, ja rakennemalli toimitettiin myös tilaajalle. Mallin jakaminen IFC-muodossa auttoi vähentämään rakentamisen aikaisia muutospyyntöjä.  Sostinės Konstruktoriain detaljoidusta IFC-mallista oli hyötyä arkkitehdeillekin, ja rakenteisiin liittyviä tietoja vaihdettiin sähköpostitse projektin aikana. Rakennesuunnittelutiimi iloitsi erityisesti Teklan raudoitusten detaljointimahdollisuuksista, tietojen jakamisesta IFC-muodossa ja automaattisesta piirustusten ja materiaaliluetteloiden tuotannosta.

 

Projektin osapuolet

Rakennesuunnittelu, detaljointi ja valvonta: Sostinės Konstruktoriai UAB

Arkkitehtisuunnittelu: Eventus Pro UAB

Palotekninen suunnittelu: Gaisrinės Saugos Projektavimas UAB

 

Terästä
21 000 kg
Betonia
390

20711