Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus JUST

Projektin nimi: 
Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus JUST
Kategoria: 
Yleinen sarja
Yritys / Yritykset: 
JUST Allianssiosapuolet yhdessä
Maa: 
Finland

JUST Allianssiosapuolet yhdessä

JUST on Tekla BIM Awards 2016 voittaja

 

Näitä kaikkia löytyi Järvenpään uudesta sosiaali- ja terveyskeskus JUSTista, joka vakuutti tuomarit tietomallipohjaisella yhteistyöllä, mallien monipuoliseen hyödyntämisellä, tiedolla johtamisella sekä tilaajan roolilla tietomallihankkeessa. Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskus JUST:n ilmoittajana kisassa oli JUST Allianssiosapuolet yhdessä. 


Raadin perustelut valinnalle:

•    monessa mielessä uraauurtavaa tietomallintamisen hyödyntämistä
•    VDC Virtual Design Construction -menetelmät käytössä     
•    kokonaisvaltaisesti tietomallintaminen käytössä
•    tietoa käytetty suunnittelun, toteutuksen ja johtamisen tasolla

Yleisöäänestyksen perusteluita valinnalle:

  • ”Käyttäjien osallistaminen omalla tasollaan”
  • ”Tulevaisuuteen tähtäävä integrointi ja yhteistoimintamalli”
  • ”Malli on tehty avoimen rakentamisen periaatteiden mukaisesti”

 

Avoin BIM ja avoimen rakentamisen periaatteet käytössä Järvenpäässä

 

Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskus JUSTin kokonaispinta-ala on 13 664 brm2 ja tilavuus 60600 m3. Lisäksi rakennetaan pysäköintilaitos sekä tunneliyhteys pysäköintilaitokselle ja hyvinvointikampukselle. JUSTin suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan uudentyyppisellä yhteistoimintamallilla. Siinä sopimusosapuolina ovat tilaaja, käyttäjä, suunnitteluryhmä ja rakentaja. Kohde toteutetaan avoimen rakentamisen periaatteita noudattaen, ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2016 loppuun mennessä.

Hankkeessa on käytetty Stanfordin yliopistossa kehitettyä VDC-toimintatapaa (Virtual Design and Construction), joka on NCC:n tietomallinnuskohteiden toimintamalli ja tukee osapuolten yhteistyötä sekä tietomallien monipuolista hyödyntämistä. Hankkeessa on käytetty myös Cave-tilaa, jossa tilojen käytettävyyttä on tutkittu virtuaalisesti tulevien käyttäjien kanssa.

 

VIRMA ja VARMA

 

JUST toteutetaan kahdessa vaiheessa. VIRMA-vaiheessa (Virtuaalisen suunnittelun ja rakentamisen malli) laadittiin ehdotus-, yleis- ja rakennuslupasuunnittelu palveluntuottajan kokoaman suunnittelukonsortion ja tilaajan yhteistyönä. Se oli myös Tekes-pilottimalli. Käynnissä olevassa VARMA -vaiheessa (Vaatimusten mukaisen rakentamisen malli) kiinteistö rakennetaan suunnittelukonsortion, rakentajan ja tilaajan yhteistyönä toteutussuunnitelmien perusteella.

Tietomalleista on haluttu saada koko potentiaali käyttöön. Kaikki suunnittelualat on mallinnettu sekä sisällöt ryhmitetty ja analysoitu usean eri käyttötarkoituksen mukaisesti jatkokäyttöä silmällä pitäen. Tietomalleja on hyödynnetty hankintakyselyissä, tuotannon suunnittelussa, lohkotuksessa, aluesuunnittelussa (Trimble SketchUp), kustannuslaskennassa (Vico Office), aikataulusuunnittelussa (Vico Office ja Tekla Structures), tehtäväsuunnittelussa (Solibri) ja laadunvarmistuksessa (Dalux), ja tavoitteena on kehittää toimintatapoja tietomallien käyttöön myös käytön ja ylläpidon aikana.

 

Kiinteä perusosa ja muuntuva tilaosa haasteina ja onnistumisina

 

Avoimen rakentamisen periaatteet ovat tuoneet omat haasteensa, kun vanhoja toimintatapoja on haastettu ja esimerkiksi loppukäyttäjät päässeet vaikuttamaan muun muassa tilojen sijoitteluun. Kiinteä perusosa ja muuntuva tilaosa suunniteltiin ja toteutetaan erikseen. Lohkoittain tehtävä toteutus ja suunnittelu ovat tarkoittaneet muun muassa koko kiinteän osan vastaanottoa vaikka muuntuvan osan työt ovat täysin kesken. Tämä on Suomessa ainutkertaista ja onnistunut toivotulla tavalla. Tässä ovat auttaneet NCC:n VCD-tiimi, pitkäjänteinen kehitystyö sekä selkeät ohjeistukset tietomallinnuksessa.

Suunnittelunohjaus on onnistunut tietomallipohjaisesti hyvin ja laaditut suunnitelmat ovat olleet harvinaisen ristiriidattomat ja virheettömät. Työmaalle toteutukseen on päätynyt poikkeuksellisen vähän virheellisiä suunnitelmia.

Käyttäjäyhteistyössä on onnistuttu erinomaisesti - ilman tietomalleja tällaiseen lopputulokseen pääseminen olisi ollut paljon työläämpää ellei jopa mahdotonta.

 

Projektin osapuolet

 

Tilaaja: Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo

Käyttäjä: Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut

Rakentaja: NCC Rakennus Oy

Koordinointi: A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy (Suunnitteluryhmä VALO)

Arkkitehtisuunnittelu: UKI Arkkitehdit Oy (Suunnitteluryhmä VALO), Arkkitehtitoimisto Tähtiset Oy (Suunnitteluryhmä VALO)

Pääsuunnittelu: Arkkitoimisto Tähtiset Oy (Suunnitteluryhmä VALO)

LVI-suunnittelu: Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy (Suunnitteluryhmä VALO), Insinööritoimisto AX-LVI Oy (Suunnitteluryhmä VALO)

Sähkösuunnittelu: Insinööritoimisto AX-LVI Oy (Suunnitteluryhmä VALO)

Rakennesuunnittelu: A-Insinöörit Suunnittelu Oy (Suunnitteluryhmä VALO)

 

 

Tekla BIM Awards 2016 -voittaja

9758