Hotel Gradienten

Projektin nimi: 
Hotel Gradienten
Kategoria: 
Yleinen sarja
Yritys / Yritykset: 
Litana ir Ko, UAB
Maa: 
Sweden

Hotel Gradienten sai kunniamaininnan

Raadin perustelut:

Hotel Gradientenin projekti on mallioppilas tietomallinnuksessa. Se osoitti tason, johon kaikissa projekteissa tulee pyrkiä. Malleja käytettiin yhteistyössä eri sidosryhmien kesken. Esimerkiksi suunnitteluongelmat ratkottiin viikoittaisissa etäkokouksissa, joissa tietomalli jaettiin osallistujien näytöille. Urakoitsija hyödynsi tietomallinnusta mm. myyntivaiheen määrä- ja kustannusarvioinnissa, materiaalien laskennassa, työmaa-alueen suunnittelussa sekä projektin etenemisen ja kustannusten seurannassa. Mallia myös käytettiin projektiviestintään hankkeen kaikissa vaiheissa.

 

Jönköpingin 18-kerroksinen Hotel Gradienten pysyy tukevasti pystyssä, vaikka seinäelementit ovat ohuet

Skanskan rakennuttama Hotel Gradienten valmistuu vuoden 2021 alussa Ruotsin Jönköpingiin. Hotelliin tulee 18 kerrosta ja 229 hotellihuonetta. Yhteensä noin 12 300 m2:n kiinteistöön tulee myös kokoustilat, ravintola ja yli 110 pysäköintipaikkaa kahteen tasoon maan alle. Urakan arvo on lähes 38 miljoonaa euroa. Rakennustyöt alkoivat vuoden 2018 alussa, ja Nordic Choice Hotels on tehnyt 20 vuoden vuokrasopimuksen hotellitoiminnan pyörittämisestä rakennuksessa, kun se valmistuu.

Hotellin rakenteiden ja rakentamisen suunnitteluun liittyi haasteita, koska se on niin korkea ja seinät tehdään suhteellisen ohuista valmiselementeistä (200 mm ja 250 mm). Korkeuden vuoksi rakennuksen perustuksiin ja elementtien väliin kohdistuu veto- ja leikkausvoimia. Haastetta riitti myös hotellialueen kaarevien muotojen toteutuksen suunnittelussa ja ympäröivän vilkkaan liikenteen sekä pysäköintikerrosten maanpaineen käsittelyssä. Näiden tekijöiden ansiosta suunnittelu vaati useita epätavanomaisia osia ja ratkaisuja, muutoksia suunnitelmiin ja paljon hankeosapuolten välistä koordinointia. Oma haasteensa oli yhtäaikainen työskentely usean elementtitehtaan kanssa. Teräsrakenteet valmistettiin Litana ir Kon omalla tehtaalla, mutta betonielementit tulivat usealta eri toimittajalta.

Hanke vaatii 536 tonnia terästä, satoja teräsbetonielementtejä, muun muassa seinäelementtejä ja ontelolaattoja, ja yhteensä yli 26 000 rakennepiirustusta. Lisäksi mallintamalla tuotetaan paljon materiaalilistoja ja -määrityksiä työmaata ja rakennusosien toimittajia varten. Mallintamalla suunniteltiin betonille yli 86 000 raudoitetta ja yli 1300 raudoitusverkkoa.


BIM auttoi välttämään rakenteiden yhteentörmäykset ja muut virheet

Litana ir Ko toimitti hotellihankkeeseen kantavien rakenteiden suunnittelun, valmistuksen ja asennuksen. Toimeksiantoon sisältyivät kaikki rakennelaskelmat ja -suunnittelu, valmistus, toimitus ja rakennusosien asennus työmaalla sekä hotelliin että pysäköintitiloihin maan alle perustuksia lukuun ottamatta. Mallintamisessa käytettiin Tekla Structuresin (2018) default-ympäristöä. Hankkeen aikana Tekla-mallia käytettiin myös mobiililaitteissa. Trimble Connectia tullaan käyttämään teräsosien valmistuksessa ja pystytyksessä.

Kaikki suunnittelualat julkisivujen suunnittelijoita lukuun ottamatta työskentelevät 3D-ympäristössä. Mallien vaihto IFC-muodossa koettiin helpoksi, ja kysymykset saatiin ratkaistua nopeasti. Suunnitteluongelmat ratkottiin viikoittaisissa etäkokouksissa, joissa tietomalli jaettiin osallistujien näytöille.

Urakoitsijana Litana ir Ko hyödynsi tietomallinnusta myyntivaiheen määrä- ja kustannusarvioinnissa, paikallavalujen suunnittelussa, raudoitusten koordinoinnissa, materiaalien laskennassa, työmaa-alueen suunnittelussa sekä projektin etenemisen ja kustannusten seurannassa. Detaljoinnissa käytettiin useita Peikko-liitoksia ja -komponentteja, Halfen-kiskoja ja jonkun verran muiden kolmansien osapuolien custom-komponentteja, esimerkiksi kiinnittimiä ja nostolenkkejä. Määrälaskennan lisäksi mallista otettiin tietoja muun muassa tuotannon, valumuottien ja toimitusten suunnitteluun, materiaalien optimointiin ja aikataulutukseen. Mukautettuja raportteja teräsosista ladattiin yrityksen omaan tiedostojärjestelmään, joka käänsi raporttien arvot automaattisesti järjestelmän tarvitsemiksi painoarvoiksi. Plasmaleikkauksen työstötiedostot vietiin FastNest-ohjelmistoon ja betonin raudoitusverkot Unitechnik-järjestelmään tehtaan pyynnöstä.

Tekla-mallia käytettiin projektiviestintään hankkeen kaikissa vaiheissa. Suurin osa referenssitiedostoista tuotiin Teklaan IFC-muodossa. Kaikki suunnittelualat hyödynsivät IFC-tiedostoja suunnittelussa ja detaljoinnissa, ja ne päivitettiin vähintään kerran viikossa tilaajan palvelimelle. Malleja hyödynnettiin viikoittain myös etäkokouksissa esimerkiksi suunnittelukysymysten ratkaisemiseksi. Osa referenssitiedosta hyödynnettiin 2D DWG -muodossa. Muilla suunnittelualoilla oli käytössä esimerkiksi Revit-, MagiCad-, AutoCAD-, NavisWorks Manage- ja ArchiCAD-ohjelmistot. Lujuuslaskentaan käytettiin Sofistik-ohjelmaa. Osa liitoksista ja raudoitussuunnitelmista detaljoitiin Scia Engineer- ja osa Idea StatiCa -ohjelmalla. Pilarianturat ja hitsauslevyt detaljoitiin Peikko Designerilla ja erikoistartunnat ja kohdat Hilti Profis Anchorilla. Laskelmiin käytettiin myös Excel-taulukoita.

Joitakin vakiodetaljeja tuotiin Tekla-piirustuksiin AutoCADista, mutta lopullinen suunnittelutuote on kokonaan detaljoitu Tekla Structuresissa, jolla on tuotettu myös projektin kaikki dokumentit lukuun ottamatta laskentaraportteja. Litana ir Kon mukaan Teklan käyttö projektissa nopeutti ja helpotti referenssimallien kolmiulotteista tarkastelua, muutosten seurantaa, aukotusten, reikävarausten ja osien päivittämistä Tekla-malliin sekä referenssimallien elementtien muuntamista Tekla-objekteiksi.

 

Projektin osapuolet

Aliurakoitsija: Litana ir Ko, UAB 

Rakennesuunnittelu ja detaljointi: Litana ir Ko, UAB

Teräsrakenteiden valmistus: Litana ir Ko, UAB

Elementtitoimitus: Litana ir Ko, UAB

Pääurakoitsija: Skanska AB

Arkkitehtisuunnittelu: Enter Arkitektur AB

Perustukset ja tietomallikoordinointi: Skanska Teknik AB

Sähkösuunnittelu ja -asennus: Elajo Group 

Sprinklerisuunnittelu ja -asennus: Assemblin VS AB 

Ilmanvaihtosuunnittelu ja -asennus: Assemblin Ventilation AB 

Palontorjuntajärjestelmä: Deap AB 

Julkisivun suunnittelu, valmistus ja asennus: UPB AS

Rakennetarkastus: Jönköpings Kommun

Akustiikkasuunnittelu: Soundcon AB

 

Steel
Teräs
536 000 kg
Project details
Raudoitteet
86 000
Size
Kokonaispinta-ala
12 300
Fact
Rakennepiirustukset
26 000
Precast
Betonielementit
2900
Project details
Raudoitusverkot
1300
Kunniamaininta

20680

Hotel Gradienten, raudoitteetHotel Gradienten, BIMHotel Gradienten, HVACHotel Gradienten, visualizerHotel Gradienten, visualizerHotel Gradienten, architectHotel Gradienten, piirrustukset