Hatsinanpuisto

Projektin nimi: 
Hatsinanpuisto
Kategoria: 
Yleinen sarja
Yritys / Yritykset: 
Ramboll Finland Oy
Maa: 
Finland

Uusia infrarakenteita Espoon Hatsinanpuiston toimistokampukselle

Espoon Leppävaaraan sijoittuvassa laajassa projektissa suunniteltiin samaan aikaan rakennettavalle OOPS-toimistokampukselle kolme siltaa, useita paalulaattoja ja kaksi tukimuuria, jotka liittyvät suunniteltuun paalulaattaan. Tukimuurit ja paalulaatta liittyvät myös Espoon ja Helsingin yhdistävään Raide-Jokeri-hankkeeseen. Hankkeeseen käytetään 7200 m paaluja, 4600 m3 betonia ja 580 000 kg raudoitusta.

Suunnittelukonsulttina Ramboll Finland vastaa geoteknisestä, katu- ja kunnallisteknisestä sekä taitorakenteiden suunnittelusta. Suunnittelussa ja vaiheistuksessa oli otettava huomioon, ettei suojeltu Monikonpuro häiriinny rakentamisesta, sekä liittyminen jo rakennettuun kaukolämpöön, viemäreihin ja vesihuoltoon. Taitorakenteet mallinnettiin Tekla Structuresissa (2018) Suomi-ympäristössä hyvin tarkasti, jotta voitiin varmistua suunnittelun laadusta, välttää yhteentörmäykset kunnallistekniikan kanssa ja helpottaa suunnitelma-asiakirjojen laatimista.

Trimble Connectia käytettiin yhdistelmämalliohjelmana ja mallien yhteensovittamisen tarkastamiseen. Suunnittelu toteutettiin osin Suomen ulkopuolella Trimble Connectin ja Tekla Model Sharing -toiminnon avulla. Monimutkaisten kansimuotojen vuoksi osa silloista mallinnettiin Teklan ja Grasshopperin välistä Live Link -työkalua hyödyntäen.


Haasteena koordinointi eri mallien ja tekniikka-alojen välillä

Suunnittelun suurimpana haasteena oli koordinointi eri mallien ja tekniikka-alojen välillä. Viittä eri Tekla-mallia oli kutakin päivittäin päivittämässä keskimäärin kolme mallintajaa, joten projektinjohto keskittyi mallien kehityksen valvontaan. Mallit tarkastettiin Trimble Connectissa, ja kommentit välitettiin Trimble Connectorin kautta suoraan Tekla-malleihin. Työkalu helpotti yhteistyötä muiden tekniikka-alojen eli kunnallistekniikan ja Raide-Jokerin ratasuunnittelijoiden kanssa. Toinen haaste oli joidenkin siltojen haastava geometria, joka ratkaistiin käyttämällä Tekla-Grasshopper-linkkiä.

BIM oli keskeisessä roolissa projektin suunnittelussa. Tekla Live Link mahdollisti myös Rhinon ja Teklan parhaiden puolien yhdistämisen niin, että Rhinoa voitiin käyttää monimutkaisen geometrian mallintamiseen ja Teklan puolella voitiin mallintaa rakenteen tarkemmat detaljit. 

Suunnittelutietoa vaihdettiin IFC-, DWG- ja 3D DWG -muodoissa. Alueen havainnemalli tehtiin Rhinossa, ja geometria tuotiin Rhinosta Teklaan 3D DWG -formaatissa. Rakenteet mallinnettiin Teklassa käyttämällä näitä sekä muiden tekniikka-alojen toimittamia referenssitiedostoja. Ramboll tuotti mallista Multireport Generator -toiminnon avulla paalu- ja raudoitusluettelot. Rakenneanalyysin ja -laskennan suorittamiseen käytettiin LUSAS-ohjelmistoa, ja tiedot päivitettiin Tekla-malliin suunnittelijan luonnosten avulla. Suunnittelun tilaajalle toimitettiin sekä piirustukset että tietomalli.

 

Projektin osapuolet: 

Rakennesuunnittelu ja detaljointi: Ramboll Finland Oy

Kaupunki-, katu-, geotekninen ja Raide-Jokerin suunnittelu: Ramboll Finland Oy

Maisema-arkkitehti: LOCI maisema-arkkitehdit Oy

 

Fact
Paaluja
7200 m
Cast-in-place
Betonia
4600 kg
Project details
Raudoitusta
580 000 kg

20698

Hatsinanpuisto, paalutHatsinanpuisto, Trimble ConnectHatsinanpuisto, detaljitHatsinanpuisto, visualizerHatsinanpuisto, visualizerHatsinanpuisto, visualizerHatsinanpuisto, piirustukset