Vico-ohjelmistot

Määrätietojen käyttäminen rakennushankkeen kustannus- ja aikataulusuunnittelussa pienentää hankkeen riskiä. Vico -ohjelmistot yhdistävät tietomallin, aikataulutuksen ja kustannukset, minkä avulla rakennushankkeista vastaavat tahot varmistavat hankkeen sujuvan ja hallitun läpiviennin suunnittelusta toteutukseen asti.

Vico Officen avulla on helppo toteuttaa tietomallipohjainen määrä- ja kustannuslaskenta ja määrien ja kustannusten muutostenhallinta, sijaintipohjainen aikataulusuunnittelu sekä tuotannonohjaus. Ohjelmisto sisältää myös törmäystarkastelun ja sisäisen viestinnän työkalut, joten se toimii hyvin suunnittelunohjauksessakin.

Vico Schedule Planner on osa Vico Office -ohjelmistoa, mutta toimii myös itsenäisenä sovelluksena. Vico Schedule Planner on ratkaisu sijaintipohjaiseen aikataulusuunnitteluun ja tuotannonohjaukseen, ja se toimii sekä tietomalli- että piirustuspohjaisesti.

Yhdessä Tekla Structuresin projektinhallintatyökalujen kanssa Vicon aikataulusuunnittelu ja tuotannonohjaus tuo projektinhallintaan entistä paremman ratkaisun.
Tästä aiheesta löytyy suomenkielinen webinaari: Yleisaikataulusta rakenneosakohtaiseen tuotannonsuunnitteluun.

Trimble Solutions toimii Suomessa Vico -ohjelmistojen jälleenmyyjänä. Pitkä kokemuksemme ohjelmistoliiketoiminnasta ja asiakkaiden tukemisesta ja auttamisesta hyödyttää myös Vico -käyttäjiä.
 

Keskeisimmät hyödyt:

 • tietomallien ja piirustusten visuaalinen vertailu
 • sijaintipohjaiset määrät ja kustannukset tietomallista
 • tietomallista saatujen määrien ja kustannusten helppo muutostenhallinta ja vertailu
 • helposti ymmärrettävä paikka-aikakaavio
 • aikataulun visualisointi tietomallin avulla
 • aikatauluun liittyvien tehtävien ja resurssien hallinta ja optimointi
 • rakennushankkeen ennustettavuus ja ohjattavuus
 • yhteensopiva Tekla-ohjelmistojen kanssa

Suomenkielisiä Vico-webinaareja

Englanninkielisiä Vico-webinaareja:

 

 

Vicon toiminnallisuuksiin kuuluu:

 • rakennettavuusanalyysi
 • suunnittelun koordinointi, törmäystarkastelut
 • tietomallien ja piirustusten vertailu
 • määrä- ja kustannuslaskenta
 • määrien ja kustannusten muutostenhallinta
 • aikataulusuunnittelu
 • tuotannonohjaus
 • resurssienhallinta
 • hankinnat
Ratkaisu: 

Vico Office -ohjelmistossa on välineitä suunnittelunohjaukseen, määrälaskentaan, kustannuslaskentaan, sijaintipohjaiseen aikataulusuunnitteluun ja tuotannonohjaukseen sekä muutostenhallintaan. Ohjelmistossa voidaan julkaista ja yhdistää eri toimittajien tietomalleja ja hyödyntää näitä malleja kustannuslaskentaan ja aikataulutukseen.

 • Mallien ja piirustusten vertailu
  • muutosten automaattinen tunnistaminen ja visuaalinen vertailu
 • Määrä- ja kustannuslaskenta
  • määrät automaattisesti tietomallista
  • määrälaskennan sisällön visuaalinen tarkastus
  • tavoitekustannusten määritteleminen
  • kustannuslaskentaversioiden visuaalinen vertailu
 • Työpaketit aliurakoitsijoille ja tarjousten vertailu ja hyväksyntä
 • Sijaintijako, aikataulutus ja tuotannonohjaus
  • mallin lohkojen tai sijaintijakojen sitominen projektin aikataulutehtäviin
  • uusien malliversioiden määrien automaattinen päivitys aikatauluun
  • aikataulun analysointi ja optimointi
  • 4D-simulointi (suunnniteltu, toteutunut)
 • Törmäystarkastelu
  • mallin rakennettavuusongelmien tunnistaminen ja raportointi
  • ongelmakohtien ja tarkistettavien rakenteiden merkintä malliin
 • Mittapisteet
  • virtuaaliset mittapisteet mallissa Trimblen mittalaitteiden käytettäväksi
  • suunnitellun ja toteutuneiden mittapisteiden vertailu

 

Referenssejä:

Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus JUST

Sijainnit Vico OfficessaVico Officen 4D

Vico Schedule Planner on ainutlaatuinen sijaintipohjainen rakennusalan tuotannonsuunnittelu ja -ohjausjärjestelmä, jonka avulla aikataulusuunnittelijat voivat varmistaa projektin läpiviennin aikataulussa ja jopa nopeammin. Sijainteja, laskettuja määriä ja työsaavutuksia hyödyntämällä aikataulusuunnittelija luo tarkat, selkeät ja toteutuskelpoiset aikataulut. Toteumatietoon perustuvat ennusteet helpottavat projektin etenemisen hahmottamista.

Vico Schedule Planner on osa Vico Office -ohjelmistoa, mutta toimii myös itsenäisenä sovelluksena.​

 • sijaintipohjainen aikataulusuunnittelu
 • tuotannonohjaus
 • hankinnat
 • aikataulun analysointi ja optimointi
 • Tekla Structuresin kanssa yhteentoimiva aikataulun suunnittelu ja toteuman seuranta

 

Vico Schedule Planner on aiemmin tunnettu nimellä Vico Control.

 

Referenssejä:

Aurinkokivi

Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus JUST

Vico Document Controller on tehokas ja helppokäyttöinen digitaalisten piirustusten ja mallien hallintasovellus, jonka avulla eri versioita on helppo vertailla automaattisesti. Muutokset ja ongelmat on helppo ymmärtää ja kommunikoida.

Vico Document Controller kuuluu Vico Officeen, mutta on saatavana myös erikseen.

 • Mallien ja piirustusten muutostenhallinta - eri lähteistä saatujen tietomallien (Tekla, SketchUp, ArchiCAD, Revit, CAD-Duct ja IFC) hallinta keskitetysti, jolloin voidaan automaattisesti tunnistaa muutoksia ja eroavuuksia piirustusten ja mallien välillä.
 • Törmäystarkastelu - ongelmien löytyminen törmäystarkastelujen avulla jo suunnitteluvaiheessa.  Projektin ongelmakohtia on helppo seurata ja kommunikoida läpi koko projektin keskitetysti.
 • Projektin sisäinen viestintä - tehokas kommunikointi kaikkien osapuolten kanssa joustava ja mukautetun raportoinnin avulla (PDF, XLS, HTML)​.
 • Vico Document Controller