Valun suunnittelu ja hallinta

Suunnittele tehokkaasti, viesti selkeästi ja toteuta betonivalu hallitusti

Paranna tuottavuutta toimistolla ja työmaalla, säästä aikaa valun suunnittelussa ja laskennassa ja toteuta betonivalu onnistuneesti. Teklan ansiosta voit mallintaa, suunnitella, hallita ja koordinoida valuja työmaalla tarkasti ja tehokkaasti.

Teklan ainutlaatuisten valunkäsittelytoimintojen avulla betoniurakoitsijat voivat tehostaa työtään niin esirakentamisvaiheessa kuin valutyössä. Toteuttamiskelpoisen mallin luotettava tietosisältö ja Tekla-ohjelmiston tehokkaat tiedonhallintatyökalut mahdollistavat automaattisen materiaalimäärien laskennan sekä onnistuneen betonivalujen suunnittelun.

Tarkkoihin rakennettaviin tietomalleihin sisältyvät muun muassa valettavat alueet, määrät, tarvittavan betoniseoksen tiedot, raudoitteiden tyypit, valutarvikkeet ja muotit. Käytännöllisten työjärjestys- ja aikataulutustyökalujen, kolmiulotteisten esitysten ja heti käytettävissä olevien valukohtaisten määrien ansiosta voit määritellä resursseja paremmin, tarkkailla edistymistä helposti, koordinoida työtä ja raportoida reaaliaikaisesti. Mallista voit luoda tarvitsemiasi pohjapiirustuksia, valusuunnitelmia tai hissikuilupiirustuksia yksityiskohtineen. Viestintä muiden projektin osapuolien kanssa on selkeää helppotajuisen tietomallin avulla.

Nopeaa ja joustavaa valusuunnittelua

 • Samaa betoniseosta ja valujaksoa olevat rakenteet yhdistyvät tietomallissa yhtenäiseksi valukokonaisuudeksi.
 • Valujen ei tarvitse noudattaa tyypillistä rakennusosajakoa, vaan valusaumat on helppo sijoittaa työteknisesti oikeisiin paikkoihin.
 • Valmistele, järjestä ja ajoita valut helposti vuorovaikutteisilla työkaluilla.


 

Määritä valujärjestys tarkasti helppokäyttöisillä valutyökaluilla

 • Valukokonaisuuksien ja työjärjestyksen määrittäminen on helppoa ja havainnollista.
 • Voit tarkistaa suunnitelman virheettömyyden mallin avulla ja esittää valut kolmiulotteisesti.
 • Jos muutoksia tarvitaan, voit yksinkertaisesti tarttua rakenteisiin ja vetää ne paikalleen – rakenne näyttää muokattaessa samalta kuin lopputulos.

 

Hyödynnä helposti määrätietoja ja tarpeen mukaan luotettavia raportteja

 • Valujen materiaalilaskelmat päivittyvät reaaliajassa määrittäessäsi ja muokatessasi valukokonaisuuksia.
 • Tehokkaiden tiedonhallintatyökalujen avulla voit hallita ja lajitella toteuttamiskelpoisia tietoja haluamallasi tavalla.
 • Vie tiedot yhdellä napsautuksella Excel-taulukkoon valmiita taulukkopohjia käyttäen.


 

Luo paikallavalupiirustuksia ja valusuunnitelmia

 • Mallista voi luoda automaattisesti paikallavalupiirustuksia, valusuunnitelmia ja pohjapiirustuksia, joissa on mukana kolmiulotteiset esitykset.
 • Suora linkki malliin mahdollistaa tarvittavien leikkausnäkymien luonnin suoraan piirustusnäkymästä.
 • Malli on ainoa tietolähde, jolla pystytään varmistamaan kaikkien piirustusmerkintöjen, selitteiden, mittojen ja raudoitus- ja materiaaliluetteloiden yhdenmukaisuus.
 • Malliin tehdyt muutokset päivittyvät automaattisesti kaikkiin valukappaleisiin, piirustuksiin ja raportteihin.

 

Seuraa edistymistä ja ohjaa projekteja tehokkaasti

 • Esitä valukokonaisuudet, materiaalimäärät, työvaiheet, aikataulut ja toteumatilanne havainnollisesti Tekla-mallin avulla.
 • Seuraa edistymistä, ohjaa työtä ja viesti selkeästi tietokoneella ja mobiililaitteella kolmiulotteisen mallin avulla.


 

  Tekla-ohjelmistoilla voit

  • Tehosta työtäsi ja paranna tuottavuutta toimistolla ja työmaalla.
  • Suunnittele ja hallitse valuja tehokkaasti rakennettavien tietomallien avulla.
  • Luo automaattisesti selkeitä pohja- ja leikkauspiirustuksia sekä valusuunnitelmia detaljeineen.
  • Hyödynnä yhdenmukaisia, kattavia tietoja mallissa, tietokoneella ja mobiililaitteella.
  • Seuraa edistymistä ja raportoi reaaliaikaisesti.
  • Esitä vaiheet ja projektin tila sekä viesti selkeästi kolmiulotteisen mallin avulla.
  • Hallitse helposti kaikkia projektin muutoksia.