Rakennusmittaus

Rakennettavan tietomallin ja todellisuuden yhdistäminen

Rakennusalalla aika on rahaa, joten tehokkuus parantaa kannattavuutta. Rakennusmittaus on keskeinen tehtävä, jossa tarkkuus on tarpeen, mutta piirustusten ja mittanauhan kanssa se voi olla hidasta ja virhealtista.

Takymetrit parantavat rakennusmittaamisen tuottavuutta, ja kun Trimblen mittalaitteisiin yhdistetään tarkat Tekla-mallit, voit hyödyntää joustavasti 3D-mallin tarkkoja sijaintitietoja. Tämä nopeuttaa rakennusmittaustehtäviä sekä parantaa niiden tarkkuutta.

Kaikki, mitä haluat mitata työmaalla, voidaan sisällyttää rakennettavaan malliin. Kun rakenne sopii paikalleen mallissa, tiedät, että se sopii myös todelliseen rakennettuun kohteeseen. Teklan avulla voit automaattisesti luoda ja ryhmitellä mittapisteitä tarkasta mallista. Tekla-ohjelmisto ja Trimblen takymetrit sopivat saumattomasti yhteen. Teklan sitoutuminen avoimeen BIM-mallinnukseen tarkoittaa, että ohjelmisto tukee myös muiden valmistajien laitteita.

Valutyön jälkeen voit siirtää mittatarkkeet kentältä takaisin malliin, varmistaa työn tarkkuuden ja tehdä tarvittavat muutokset niin, että malli vastaa todellista rakennettua kohdetta. Varmista rakennustöiden sujuva eteneminen käyttämällä Tekla-mallin ajantasaisia, yhdenmukaisia tietoja ja dokumentteja.

Laadi tarkat rakennusmittaustiedot nopeasti ja joustavasti

 • Luo automaattisesti mittapisteet rakenteiden nurkkapisteille, valuille, valutarvikkeille, ankkuripulttiryhmille, raudoitukselle ja muille kohteille.
 • Ryhmittele mittapisteet automaattisesti tyypin, sijainnin, rakenteen tai muun tarvittavan perusteen mukaan.


 

Siirrä pistetiedot tietomallista mittalaitteisiin

 • Vie tarkat pistetiedot mallista suoraan Trimblen takymetreihin tai muiden valmistajien mittalaitteisiin.
 • Tekla tukee useita mittalaitteiden tiedostomuotoja.


 

Säästä rahaa työmaalla tarkan ja yksin toteutettavan rakennusmittauksen avulla

 • Trimblen takymetrit nopeuttavat rakennusmittausta ja parantavat sen tarkkuutta perinteisiin menetelmiin verrattuna.
 • Paranna projektin hallintaa viemällä kolmiulotteiset mallinnustiedot kentälle digitaalisessa muodossa.


 

Siirrä mittatarkkeet kentältä takaisin malliin ja varmista sujuva eteneminen

 • Varmista työn tarkkuus työmaalla ja siirrä tarkkeet mittalaitteesta takaisin Tekla-malliin.
 • Tekla-ohjelmiston tehokkaat tiedonhallintatoiminnot ja automaattinen kohdennus valittuihin pisteisiin helpottavat paikantamista virtuaalirakennuksessa.
 • Visualisoi, laske poikkeamat, raportoi eteenpäin ja tee tarvittavat muutokset malliin.
 • Malliin tehdyt muutokset voidaan päivittää automaattisesti kaikkiin piirustuksiin ja raportteihin.

  Tekla-ohjelmistoilla voit

  • Ehkäise viiveitä parantamalla kentän ja toimiston välistä viestintää.
  • Luo ja ryhmittele mittapisteet automaattisesti.
  • Vaihda tarkkoja pistetietoja mallin ja mittalaitteiden välillä.
  • Visualisoi valmiiden rakenteiden mittatarkkeet tietomallissa ja etsi mahdolliset suunnittelumuutoksia vaativat kohdat.
  • Hallitse muutoksia helposti ja pidä projektin dokumentit sekä tiedot ajan tasalla.
  • Viesti selkeästi rakennettavan tietomallin avulla tietokoneella ja mobiililaitteella.
  • Varmista tarkan mallin avulla rakennettavuus ja rakennustöiden sujuva eteneminen.