Riskien hallinta ja onnistuneen rakennushankkeen suunnittelu

Trimblen rakentamisen ratkaisujen avulla rakentamisen hallinta onnistuu tehokkaasti. Määrä- ja kustannuslaskenta sekä aikataulutus ja töiden jaksotus on helppoa. Toteutuskelpoinen suunnitelma pitää paikkansa, on yksiselitteinen ja aina ajan tasalla.

Tekla Structures ja Vico Office auttavat urakoitsijaa hallitsemaan riskejä ja suunnittelemaan onnistuneen rakennushankkeen. Ongelmien havaitseminen ja ratkaisu ennen rakennustöiden alkamista auttaa välttämään kalliit viivästykset ja lisä- ja muutostyöt. Hyvä kokonaiskäsitys hankkeesta ja hankkeen ennakoitavuus niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessakin tehostaa suunnittelua ja hankkeen koordinointia.

Tekla Structuresilla suurten ja sisältörikkaiden tietomallien luominen ja yhdistäminen onnistuu riippumatta projektin koosta tai rakenteiden monimutkaisuudesta. Ohjelmistossa on työkaluja projektinhallintaan, kuten määrälaskentaan, aikataulutukseen ja rakennettavuusanalyysien tekemiseen.

Vico Officen avulla on helppo toteuttaa tietomallipohjainen määrä- ja kustannuslaskenta ja määrien ja kustannusten muutostenhallinta, sijaintipohjainen aikataulusuunnittelu sekä tuotannonohjaus. Ohjelmisto sisältää myös törmäystarkastelun ja sisäisen viestinnän työkalut, joten se toimii hyvin suunnittelunohjauksessakin.

Vicon aikataulutyökalujen ja Tekla Structuresin tehtäväsuunnittelun avulla tuotannonohjaus- ja seuranta sujuvoituu ja hanke pysyy hyppysissä.

Tekla Structuresin käyttökohteita

 • Eri osapuolten tehtävien koordinointi, ristiriitojen ratkaisu ja rakentamisen suunnittelu
 • Projektin osapuolien välisen yhteistyön tehostaminen
 • Oikeaan tietoon ja määriin perustuvat päätökset heti projektin alusta pitäen
 • Tehtävä- ja asennusjärjestyksen suunnittelu ja aikataulutus
 • Toteuman seuranta tehtävä- tai elementtitasolla ja havainnolliset visualisoinnit

Vico Officen käyttökohteita

 • Eri osapuolten tehtävien koordinointi, ristiriitojen ratkaisu ja rakentamisen suunnittelu
 • Tietomallipohjainen määrä- ja kustannuslaskenta
 • Vaihtoehtojen vertailu ja muutosten tunnistaminen
 • Tietomalli- ja sijaintipohjainen aikataulusuunnittelu
 • Tuotannonohjaus ja ennusteiden tekeminen

Keskeisimmät hyödyt

 • Tutustuminen hankkeeseen ja kokonaisymmärrys helposti ennen rakentamista
 • Yhteistyö muiden projektin osapuolien kanssa tehokasta ja toimivaa
 • Määrätiedot ja aikataulutus mallipohjaisesti
 • Hankkeen visuaalinen tarkastelu helpottaa kaikkien toimintaa
 • Päivittäinen töiden suunnittelu ja hallinta