Valmistus

Tietomallinnuksen mahdollisuudet konepajalla

Tietomallinnukseen perustuva työnkulku  nostaa tuottavuutta parantuneen projektihallinnan sekä liitossunnittelun ja konepajan välisen kattavan tiedonkulun ansiosta. Informatiiviset tietomallit ovatkin ehdoton pohja nykyaikaiselle valmistuksen suunnittelulle ja hallinnalle.

Toteuttamiskelpoinen Tekla-malli tietolähteenä tarjoaa aina yhdenmukaisen tiedon hyödynnettäväksi materiaaliluetteloihin ja valmistuspiirustuksiin toimistoissa ja tehtailla. Tietomalliin kerättävät lisätiedot, kuten logistiikkasuunnitelmat, asennusstatukset ja aikataulut sekä materiaalin jäljitettävyystiedot helpottavat projektin ja tuotannon suunnittelua ynnä ohjausta. Helppokäyttöiset mobiiliratkaisut tuovat mallien sisältämän tiedon kaikkien käyttöön visuaalisessa muodossa. Tämä auttaa konepajan henkilökuntaa hahmottamaan paremmin kulloistakin tehtävää ja parantamaan tuotannon tehokkuutta ja laatua.

Tekla Structuresin avulla on helppoa luoda luonnosmallit nopeasti ja tuottaa täsmälliset määrälaskelmat arviointeihin ja tarjouksiin. Asiakkaat hahmottavat projektin paremmin, kun rakenneratkaisut esitetään visuaalisesti ja ammattimaisesti.

 

Keskeisimmät hyödyt:

Tehokas työskentely täydentävillä teknologioilla

 • Yhteentoimivuus johtavien tuotannonohjausjärjestelmien ja CNC-koneiden kanssa niiden omaa tiedonsiirtoa käyttäen sekä IFC-, DXF-, DWG- ja DSTV-NC -tiedostomuotoja käyttäen.
 • Saumaton tiedonsiirto integroimalla Tekla Structures omiin prosesseihin ja sovelluksiin Tekla Open API™ -rajapinnan avulla.

 

 

Kaikki irti tarkoista tietomalleista

 • Projektin suunnittelu ja hallinta luokittelemalla ja jäsentämällä tietomalli lohkojaon, -projektin vaiheiden, kuormien tai muun tarpeen mukaan.
 • Edistymisen seuranta ja viestintä tuotannon tilan visualisoinnin avulla.
 • Tuotannon optimointi  asennusjärjestyksen ja liitossuunnittelustatuksen avulla.
 • Ajantasaiset raportit saatavilla tarpeen vaatiessa.
 • Lisämittojen kysely tarvittaessa mobiili- ja työpöytäsovelluksilla.

 

Mobiiliratkaisuilla tietomallit tehtaalle ja työmaalle

 • Virtaviivaiset prosessit Trimblen mobiiliratkaisuilla.
 • Mallin katselu, mallissa liikkuminen, yksittäisen osan tietojen haku helpoilla mobiilityökaluilla.
 • Visuaaliset mallit auttavat tehtaalla projektin hahmottamisessa.
 • Kommunikoinnin tehostaminen lisäämällä kommentteja ja kysymyksiä malliobjekteihin ja jakamalla ne.

Tekla auttaa

 • toimimaan yhteen toimialan johtavien teknologioiden kanssa, kuten CNC, MIS JA ERP
 • suunnittelemaan ja seuraamaan projekteja ja tuotannon tilaa mallin avulla
 • seuraamaan kustannuslaskentaan, aikatauluihin, hankintoihin ja tuotantoon tehtyjä muutoksia.
 • jakamaan tietoa projektista Trimblen mobiiliratkaisuilla