Valmistus

Tietomallinnuksen mahdollisuudet konepajalla

Tietomallin hyödyntäminen konepajan työnkulussa varmistaa parantuneen projektihallinnan sekä liitossuunnittelun ja tuotannon välisen kattavan tiedonkulun.

Tekla-malli tietolähteenä tarjoaa aina yhdenmukaisen tiedon hyödynnettäväksi materiaaliluetteloihin ja valmistuspiirustuksiin toimistoissa, tehtailla ja CNC-koneissa. Tuotannon tilaa, kuten CNC-koneiden ja hitsausasemien edistymistä, voi seurata suoraan ja visuaalisesti tietomallista. Tämä auttaa suunnittelemaan ja seuraamaan projekteja ja tuotantoa tarkasti ja luotettavasti.

Helppokäyttöiset mobiiliratkaisut tuovat mallien sisältämän tiedon kaikkien käyttöön visuaalisessa muodossa. Tämä auttaa konepajan henkilökuntaa hahmottamaan paremmin kulloistakin tehtävää ja parantamaan tuotannon tehokkuutta ja laatua.

Tekla Structuresin avulla on helppoa luoda luonnosmallit nopeasti ja tuottaa täsmälliset määrälaskelmat arviointeihin ja tarjouksiin. Asiakkaat hahmottavat projektin paremmin, kun rakenneratkaisut esitetään visuaalisesti ja ammattimaisesti.

 

Keskeisimmät hyödyt:

Tehokas työskentely täydentävillä teknologioilla

 • Yhteentoimivuus johtavien tuotannonohjausjärjestelmien ja CNC-koneiden kanssa niiden omaa tiedonsiirtoa käyttäen sekä IFC-, DXF-, DWG- ja DSTV-NC -tiedostomuotoja käyttäen.
 • Saumaton tiedonsiirto integroimalla Tekla Structures omiin prosesseihin ja sovelluksiin Tekla Open API™ -rajapinnan avulla.

 

 

Kaikki irti tarkoista tietomalleista

 • Projektin suunnittelu ja hallinta luokittelemalla ja jäsentämällä tietomalli lohkojaon, -projektin vaiheiden, kuormien tai muun tarpeen mukaan.
 • Edistymisen seuranta ja viestintä tuotannon tilan visualisoinnin avulla.
 • Liitossuunnittelun ja tuotannon optimointi asennusjärjestyksen avulla.
 • Ajantasaiset raportit saatavilla tarpeen vaatiessa.
 • Mallin katselu, mallissa liikkuminen, yksittäisen osan tietojen haku helpoilla mobiilityökaluilla.

 

Mobiiliratkaisuilla tietomallit tehtaalle ja työmaalle

 • Virtaviivaiset kommunikointiprosessit Trimblen mobiiliratkaisuilla.
 • Lisämittojen kysely tarvittaessa mobiili- ja työpöytäsovelluksilla.
 • Mallien katsominen mobiilityökaluilla auttaa monimutkaisten kokoonpanojen ja liitosten hahmottamisessa tehtaalla ja työmaalla.
 • Ajantasaisen kommunikoinnin tehostaminen lisäämällä kommentteja, tehtäviä ja palautetta malliin.

 

 

Tekla auttaa

 • toimimaan yhteen toimialan johtavien teknologioiden kanssa, kuten CNC, MIS, PLM ja ERP
 • suunnittelemaan ja seuraamaan projektin ja tuotannon tilaa mallin avulla
 • seuraamaan kustannuslaskentaan, aikatauluihin, hankintoihin ja tuotantoon tehtyjä muutoksia.
 • jakamaan tietoa projektista Trimblen mobiiliratkaisuilla