Tarjouslaskenta

BIM-ohjelmisto onnistuneisiin elementtihankkeisiin

Määrä- ja kustannusarviointi ovat yksi tärkeimmistä työvaiheista elementtirakennushankkeessa. Tietomalli auttaa hallitsemaan riskejä ja tekemään hyviä ja realistisia tarjouksia.

Tekla-ohjelmistolla on helppo luoda luonnosvaiheen malli, josta saa tarkat määrät arviointia varten sekä visualisoida rakenneratkaisut, jotka vastaavat tuotannon ja elementtivalmistajan vaatimuksia, ja viimein esitellä asiakkaalle optimaalinen ratkaisu.

Tarkat määrälaskelmat pienentävät tarjousvaiheen riskejä ja mallipohjainen työtapa auttaa varmistamaan, että projektin voi viedä läpi tehokkaasti niin ajan, kustannusten kuin turvallisuudenkin suhteen.

 

Tärkeimmät toiminnallisuudet:

Helpot työkalut nopeaan mallintamiseen

 • Luonnosvaiheen mallien luonti onnistuu nopeasti ja helposti.
 • Vaihtoehtoisten rakenneratkaisujen tutkiminen, mahdollisten ongelmakohtien tunnistus aikaisessa vaiheessa ja toteutuskelpoisuuden varmistaminen käy luontevasti.

 

 

 

Tehokas referenssien käsittely ja yhteentoimivuus

 • Arkkitehdin ja muiden suunnittelijoiden referenssiaineistot on helppo tuoda tietomalliin ja hallita tietoja Tekla Structuresilla
 • Tekla-mallit on kätevä viedä A&D-laskentaohjelmiin ja vauhdittaa rakennelaskelmien tekoa.

 

 

 

Tarkat määrät nopeasti mallista

 • Määrien, geometrian ja materiaalitietojen luonti älykkäästä Tekla-mallista on nopeaa.
 • Valmiiden raporttipohjien käyttö on helppoa ja omienkin pohjien luominen käy näppärästi.
 • Tiedot siirtyvät hyvin määrä- ja kustannuslaskentaohjelmistoihin ja takaisin.

 

 

Elementtisuunnitelman esittely

 • Suunnitelmasta on helppo rakentaa vaikuttava myyntiesittely selkeillä 3D-visualisoinneilla ja animaatioilla, ja ratkaisun etujen havainnollistaminen onnnituu.
 • Mallista saa helposti luotua tarvittavat piirustukset.

 

Tekla auttaa

 • hallitsemaan riskejä tarjousvaiheessa
 • mallintamaan nopeasti helppokäyttöisillä työkaluilla
 • varmistamaan toteutuskelpoisuuden ja löytämään mahdolliset ongelmakohdat aikaisessa vaiheessa
 • arvioimaan määrät nopeasti ja laskemaan projektin kustannukset ja aikataulun tarkasti
 • esittämään tarjouksen selkeästi

Katso myös

Katso Tekla-ohjelmiston käyttöä