Skip to main content

Tietomallintaminen - tietoa vai tuskaa?

Tietomalli ja BIM voivat olla avainasemassa monen projektin onnistumisen kannalta, niin hyvässä kuin pahassa. Tietomallien tilaajat esittävät yhä tarkempia vaatimuksia tietomallien tietosisällöstä. Mallintamisen ja mallin tietosisällön oikea-aikainen vaiheistus on keskeisessä roolissa hankkeen onnistumisen kannalta.

  • Miksi tietosisältövaatimukset esitetään, ja mitä vaatimusten avulla halutaan saavuttaa?
  • Miksi tiedon tuottaminen juuri oikealla hetkellä on niin tärkeätä?
  • Miten mallista jalostuu kustannustietoa ja ajanhallinnan lähtötiedot?

Webinaarissa käsitellään mallivaatimukset rakennuttajan ja hankeohjauksen näkökulmasta. Opi miten mallista muodostuu vahva perusta hankkeen kustannusten ohjaukseen sekä tehokkaampien ohjausmenetelmien kehittämiseen.

Webinaarin pitää:

Johan Appelqvist
Toimitusjohtaja, DI,
Byggnadsekonomi Oy