marcom

Täiustatud BIM-ehitustarkvara

Tekla tarkvaralahendused aitavad kaasa BIM-revolutsioonile. Oleme pühendunud digitaalsele projekteerimise arendamisele ehitussektoris, et pakkuda oma klientidele konkurentsieelise.

Tekla Structures

Tekla Structures

Tekla Structures on projekteerimise BIM tarkvara, mille abil saavad projekteerijad, insenerid, tootjad, tellijad ja projektijuhid luua, koordineerida ja hallata täpseid andmemahukaid mudeleid. Nad saavad töötada mis tahes projekti kallal olenemata materjalist, tõhustada koostööd, teha kiiremini otsuseid ja kaasa aidata ettevõtte edule.

Loe lähemalt
Tekla Structural Designer

Tekla Structural Designer

Tekla Structural Designer on modellerimise ja FEM-arvutuse tarkvara, mille abil saab projekti kiiremini läbi arvutada ja ellu viia. Hoonet saab projekteerida mistahes materjalist ja efektiivselt kontrollida erinevaid lahendusi.

Loe lähemalt
Tekla Tedds

Tekla Tedds

Tekla Tedds on arvutustarkvara projekti korduvate arvutuste automatiseerimiseks ja korrektseks vormistamiseks. Tänu sellele saab insener kiiremini ja efektiivsemalt kontrollida arvutuskäiku ja seda esitleda teistele.

Loe lähemalt
Tekla PowerFab

Tekla PowerFab

Tekla PowerFab aitab terasetehastel süstemaatiliselt hallata kogu tootmisprotsessi ning edendada koostööd kontori ja tehase vahel. Kõik vajalikud andmed on reaalajas saadaval ja kogu protsessi saab kontrollida ja juhtida igas seadmes algusest lõpuni.

Loe lähemalt
Tekla Model Sharing for Tekla Structures

Tekla Model Sharing

Tekla Structures´i kasutajad saavad töötada samal ajal suure projekti kallal ilma kiire internetiühenduseta ja olenemata asukohast, kasutades tõeliselt uuenduslikku projekteerimise koostööplatvormi. Tänu patenteeritud sünkroniseerimistehnoloogiale salvestatakse hoone mudelitest varukoopiad ja aeglane interneti ühendus ei sega tööd.

Loe lähemalt
Trimble Connect

Trimble Connect

Iga projektimeeskonna liige saab Trimble Connect´i abil värsket projekteerimisinfot. Tarkvara abil jagatud info annab projektidest hea ülevaate ning aitab langetada teadlikke ja kiireid otsuseid, parandades projektide efektiivsust. Sujuv koostöö viib projekti eduni.

Loe lähemalt

Trimble ehituse jaoks

Trimble’i väljatöötatud tehnoloogia juhib ehituse digitaalset transformatsiooni oma tarkvara lahendustega, mis hõlmavad arhitektuuri, projekteerimist ja ehitust. Siin saab vaadata, kuidas parandada oma projektide kvaliteeti, ohutust ja jätkusuutlikkust.

Vaata construction.trimble.com
Videoplay button

Trimble´st

Trimble on tööstustehnoloogia ettevõte, mis muudab maailmas töötamisviise, pakkudes lahendusi, mis võimaldavad meie klientidel areneda. Modelleerimise ja andmeanalüüsi tehnoloogiad ühendavad digitaalset ja füüsilist maailma, et parandada tootlikkust, kvaliteeti, ohutust, läbipaistvust ja jätkusuutlikkust.

Vaata trimble.com
Videoplay button

BIM ja teised tooted

BIM, Open BIM ja LOD – millega on tegemist?

BIM vaade

Mis on BIM?

BIM on infomudel ehitatavast hoonest (Building Information Model). BIM tehnoloogia abil konstrueeritakse digitaalselt ühte või mitut virtuaalmudelit hoonest, mis aitavad efektiivsemalt konstrueerida hoonet ja kontrollida seda täpsemalt kõikidel projekteerimise etappidel.

Loe artiklit
Open BIM – tõhusam koostöö

Open BIM – tõhusam koostöö

Avatud BIM tähendab ühilduvust kogu ehitusprojekti kõigil etappidel, mitte ainult kahe tarkvara vahel. Ehitusprojekti osapooled peavad saama sujuvalt koostööd teha, olenemata tööriistadest.

Loe artiklit
Comparison of high and low LOD level of development model

Mudeli andmesisu tase LOD

Mudeli andmesisu tase (The Level of Development (LOD) ) on mudeli elementide modelleerimise täpsus ja detailsusaste, mis määrab kui põhjalikult on tehtud lahendus. Tänu BIM-le ja LOD-tasemele on projektides 25% võrra vähem muudatusi, mis säästavad raha.

Loe artiklit
Tänu BIM-le saab ehitada kiiremini ja efektiivsemalt

Tänu BIM-le saab ehitada kiiremini ja efektiivsemalt

BIM-mudeli teostatavus tähendab seda, et hoonet on võimalik projekteerida ja ehitada võimalikult täpselt, ajaliselt kiiresti ja planeeritud eelarve piires.

Loe artiklit
Ehituskõlblikud lahendused on eduka projekteerimise tulemus

Ehituskõlblikud lahendused on eduka projekteerimise tulemus

Detailsete Tekla mudelite abil saab ettevõte projekteerimist sujuvamaks muuta ja teha koostööd teiste osapooltega reaalajas. Rakendades BIM-modelleerimist saab ehitada hooneid produktiivsemalt ja tulusamalt.

Loe artiklit