Auhinnad

Konkursi Tekla BIM Awards Estonia 2023 võitja auhinnad:

AuhinnadAuhinnad

Hindamiskriteeriumid

Projekte hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel:

BIM-andmemudeli kasutamine ja koostöö

Infomudelite mitmekülgne ja laialdane kasutamine planeerimisel, projekteerimisel ja ehitusplatsil. Modelleerimise täpsus, IFC mudel, ühtsed BIM nõuded (https://eehitus.ee/juhendid/bim/), mitme materjali kombineerimine, tööohutus jne. Andmemudelite kasutamine elementide tootmisel, materjalide planeerimisel jne.

Infomudelipõhine koostöö

Andmemudelipõhine koostöö projekti osapoolte vahel, näiteks projekteerimise kontrollimisel ja koordineerimisel.

Erinevate lahenduste kasutamine ehitusplatsil

Erinevate lahenduste kasutamine ehitusobjektil (näiteks tööohutuse edendamisel, ajutised rajatised, ajagraafiku- ja kooskõlastuslahendused).

Jätkusuutlik arendus

Keskkonnamõjudega arvestamine nii ehitusprojekti kui ka infomodelleerimise vaatenurgast.

Uuenduslikkus

Uuenduslikud lahendused modelleerimisel ja mudeli kasutamisel.

Žürii

Tekla BIM Awards Estonia 2023 žürii liikmed valivad välja konkursi võitjad.

Kohalik Tekla BIM Awards Estonia 2023 konkurss

See on suurepärane võimalus esitleda enda ja ettevõtte oskusi teistele Eesti ehitusbüroodele. Võiduprojekt osaleb automaatselt ka rahvusvahelisel konkursil Tekla Global BIM Awards 2024.