Mr. Arief Rahman on Tekla's rebar and steel detailing abilities

"ความสามารถในการทำโครงสร้างเหล็กเส้นและเหล็กของ Tekla เหนือกว่าใครๆ เมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์อื่น ความสามารถในการตรวจพบข้อขัดแย้งระหว่างขั้นตอนการออกแบบตั้งแต่เนิ่นๆ มีประโยชน์อย่างมาก และช่วยประหยัดเวลาให้โครงการของเรา ซึ่งทำให้เราสามารถปฏิบัติงานอย่างจริงจังด้วยความแม่นยำมากขึ้น"
Mr. Arief Rahman
BIM Manager
PT PP (Persero) Tbk