ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

หากคุณมีเวลาว่างเชิญลองเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ด้วยบทเรียนออนไลน์ของเราหรือติดต่อกับผู้ใช้ Tekla คนอื่นในฟอรัมออนไลน์ของเรา

Free tutorials

 

Forums

 

Explore broader workflows in Structural BIM