การตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน

Webform type: 
ผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) ที่ฉันต้องการตรวจสอบ
ข้อมูลของฉัน

หากคุณต้องการความมั่นใจว่าผู้รับเหมาช่วงในอนาคตของคุณเป็นลูกค้า Tekla Structures ที่ได้รับสิทธิ์การใช้งาน เรายินดีตรวจสอบสถานะสิทธิ์การใช้งานของบุคคลเหล่านั้นให้คุณ  

หากต้องการทราบข้อมูล โปรดกรอกแบบฟอร์มและเราจะติดต่อคุณ
กรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับเหมาช่วงที่คุณต้องการตรวจสอบ