การประเมินราคา

การทำงานที่อิงจากแบบจำลองจะช่วยให้คุณสามารถจัดการความเสี่ยง ชนะการประกวดราคามากขึ้น และเพิ่มพูนผลกำไร

ด้วย Tekla Structures คุณสามารถสร้างแบบจำลองเชิงแนวคิด (conceptual models) ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงสร้างจำนวนที่แม่นยำเพื่อนำไปประเมินราคาและเสนอราคาในการประกวดราคา  โครงสร้างแบบเห็นภาพจะมีส่วนช่วยให้การนำเสนอมีข้อมูลและดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นในขั้นตอนการเสนอราคา ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าเข้าใจทั้งโครงการได้ดีขึ้น เพื่อให้ทีมขายของคุณมีเครื่องมืออันทรงพลังที่จะชนะโครงการมากขึ้น

คุณสามารถจัดทำรายการวัสดุจากแบบจำลองเบื้องต้นเพื่อนำไปประเมินค่าใช้จ่ายและค้นหาโซลูชั่นทางเลือกได้ตั้งแต่เนิ่น การทำงานที่อิงจากแบบจำลองช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะสามารถสร้างโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพในแง่ของเวลา ค่าใช้จ่าย และความปลอดภัย แถมยังแชร์ข้อมูลกันได้ง่ายๆด้วย Trimble connect

 

ประโยชน์หลัก:

จัดทำราคาประมูลและค่าใช้จ่ายที่ตรงกับความเป็นจริง

 • ศึกษาทางเลือกของโซลูชั่นโครงสร้างด้วยการจัดทำแบบจำลองอัจฉริยะที่รวดเร็ว
 • จัดทำการประมาณค่าใช้จ่ายโดยการดึงข้อมูลรายการวัสดุจากแบบจำลอง
 • มั่นใจว่าสามารถสร้างได้จริงด้วยการระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการได้ตั้งแต่ต้น

 

 

 

การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลอ้างอิงที่มีประสิทธิภาพ

 • นำเข้าข้อมูลอ้างอิงของงานสถาปัตย์และอื่นๆ เกี่ยวกับการออกแบบ แล้วจัดการข้อมูลเหล่านั้นโดยใช้ Tekla Structures
 • ส่งออกแบบจำลอง Tekla ไปยังซอฟต์แวร์วิเคราะห์โครงสร้างซึ่งช่วยให้วิเคราะห์ได้เร็วขึ้น
 • แลกเปลี่ยนข้อมูลกับโซลูชันของ estimation software

 

 

สื่อสารแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างเหล็กของคุณ

 • ช่วยนำเสนอข้อดีของโซลูชันของคุณ โดยการสร้างงานนำเสนอคุณภาพสูงที่ประกอบด้วยภาพ 3D และแอนิเมชัน  
 • ดึงข้อมูลงานเขียนแบบที่เกี่ยวข้องจากแบบจำลองได้โดยตรง

 

Tekla จะช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

 • ประมาณเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการได้อย่างแม่นยำด้วยแบบจำลองเบื้องต้น
 • ค้นหาโซลูชั่นทางเลือก
 • เชื่อมั่นได้ว่าสามารถสร้างได้จริงและระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ต้น
 • นำเสนอการประกวดราคาที่เห็นภาพได้อย่างชัดเจน