การประเมินราคาและการประกวดราคา

ซอฟต์แวร์ BIM เพื่อโครงการคอนกรีตสำเร็จรูปที่ราบรื่น

เมื่อทำงานกับโครงการก่อสร้างด้วยคอนกรีตสำเร็จรูป การประเมินราคาและการประกวดราคานับเป็นขั้นตอนสำคัญอันดับต้นๆ ในกระบวนการ การทำงานที่อิงจากแบบจำลองจะช่วยให้คุณสามารถจัดการความเสี่ยง ชนะการประกวดราคามากขึ้น และเพิ่มพูนผลกำไร

ด้วย Tekla คุณสามารถสร้างแบบจำลองที่เป็นแนวคิดแล้วนำไปคำนวณปริมาณเพื่อการประเมินราคาและการเสนอราคา แสดงภาพโซลูชั่นเชิงโครงสร้างที่เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตและของบริษัท แล้วนำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดต่อลูกค้า

การถอดแบบที่แม่นยำจะช่วยลดความเสี่ยงเมื่อทำการประกวดราคา และการทำงานที่อิงจากแบบจำลองจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าโครงการจะได้รับการสร้างอย่างมีประสิทธิภาพในแง่ของเวลา ต้นทุน และความปลอดภัย

 

 

ฟังก์ชันสำคัญ:

เครื่องมือง่ายๆ ในการสร้างแบบจำลองอย่างรวดเร็ว

 • สร้างแบบจำลองตามแนวคิดได้รวดเร็วด้วยเครื่องมือที่ใช้ง่าย
 • ศึกษาโซลูชันโครงสร้างทางเลือก ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และมั่นใจว่าจะสร้างได้จริง.

 

 

 

การจัดการและการรองรับข้อมูลอ้างอิงที่มีประสิทธิภาพ

 • นำเข้าข้อมูลอ้างอิงของงานสถาปัตย์และอื่นๆ เกี่ยวกับการออกแบบ แล้วจัดการข้อมูลเหล่านั้นโดยใช้ Tekla Structures
 • ส่งออกแบบจำลอง Tekla ไปยังซอฟต์แวร์วิเคราะห์โครงสร้างซึ่งช่วยให้วิเคราะห์ได้เร็วขึ้น

 

 

 

คำนวณปริมาณที่แม่นยำอย่างรวดเร็วจากแบบจำลอง

 • สร้างข้อมูลปริมาณ รูปทรงเรขาคณิต และวัสดุได้อย่างรวดเร็วจากแบบจำลองอัจฉริยะของ Tekla
 • ใช้รายงานพร้อมใช้ที่มีให้ หรือสร้างได้ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง
 • แลกเปลี่ยนข้อมูลกับโซลูชันของ estimation software

 

 

 

สื่อสารแนวคิดเกี่ยวกับคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast) ของคุณ

 • จัดทำงานนำเสนอสำหรับฝ่ายขายที่ทรงพลังด้วยการแสดงภาพ 3D และแอนิเมชัน ซึ่งแสดงให้เห็นข้อดีของโซลูชันของคุณ
 • ดึงข้อมูลงานเขียนแบบที่เกี่ยวข้องจากแบบจำลองได้โดยตรง

 

Tekla จะช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

 • จัดการความเสี่ยงเมื่อทำการประกวดราคา
 • สร้างแบบจำลองอย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่าย
 • เชื่อมั่นได้ว่าสามารถสร้างได้จริงและระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ต้น
 • รับข้อมูลปริมาณสำหรับการประเมินราคาและระยะเวลาโครงการอย่างแม่นยำ
 • นำเสนอการประกวดราคาอย่างชัดเจน