Tekla Software 2019 for Precast: What’s new?

International

Tekla Structures 2019 ตัวใหม่นี้มอบประสิทธิภาพการทำงานและการปรับปรุงกระแสการทำงานตั้งแต่แนวคิดในการออกแบบไปจนถึงการวางแผนและการจัดการการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป 

  • เครื่องมือการออกแบบตามต้นทุนรุ่นใหม่นช่วยให้วิศวกรรมคุณค่าสามารถทำได้รวดเร็วขึ้น และช่วยค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ประหยัดที่สุดสำหรับโครงการชิ้นส่วนสำเร็จรูปของคุณซึ่งทำงานได้โดยตรงในสภาพแวดล้อมการจำลองของเทคล่า 
  • ชุดเครื่องมือรายละเอียดขั้นสูงสำหรับผนังสองชั้นและแผ่นพื้นแบบครึ่งแผ่นจะช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นและเร็วขึ้นกว่าที่เคย 
  • ด้วย TS2019 คุณสามารถสร้างรูปแบบการจัดเรียงทั่วไป (GA) ได้รวดเร็วขึ้น ในขณะที่การปรับปรุงฟังก์ชันการโคลนนิ่งนั้นนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการผลิตแบบสำเร็จรูป 
  • การส่งออกข้อมูลในการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปได้ส่งเสริมกระแสงานและประเภทสินค้าที่กว้างขวางขึ้น ช่วยให้ตรวจสอบการผลิตล่วงหน้าได้ดีขึ้นและมีเนื้อหาข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้นทำให้การถ่ายโอนข้อมูลจากรายละเอียดไปสู่การผลิตมีประสิทธิภาพและคล่องตัวยิ่งขึ้น 
  • เครื่องมือการวางแผนการผลิตโดยอิงจากแบบ เครื่องจัดเรียง และเครื่องยกที่ถูกยกระดับขึ้น มอบประสบการณ์การใช้งานที่คล่องตัวยิ่งขึ้นแก่ผู้ใชงานและช่วยให้วางแผนและปรับการใช้พาเลทการผลิตได้ง่ายขึ้นและหน่วยขนส่งสำเร็จรูปด้วยเทคล่า 

เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ของเราเพื่อเรียนรู้ว่าวิธีที่คุณจะสามารถเร่งการทำงานของคุณให้รวดเร็วขึ้น และเพิ่มคุณค่าให้แก่กระแสงานสำเร็จรูปด้วย Takla Structures 2019

 

Watch this webinar

วันที่: พุธ, 6 มีนาคม2019