Tekla Software 2019 for Engineering offices: What’s new?

International

ซอฟต์แวร์TeklaจากTrimbleช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านธุรกิจให้กับออฟฟิสด้านวิศวกรรมโครงสร้างโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในการออกแบบ และเนื่องจากช่วยปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิผลของการสื่อสารในการออกแบบ ด้วยTekla สำนักงานวิศวกรรมโครงสร้างสามารถลดความเสี่ยงและเพิ่มคุณค่าในสายตาลูกค้าโดยลดวามไม่แน่นอนที่เกิดจากเอกสารการก่อสร้างที่ไม่สมบูรณ์และไม่พร้อมใช้งาน

 โดยไม่คำนึงถึงประเภทของโครงการหรือวัสดุโครงสร้าง ซอฟต์แวร์Teklaถูกใช้โดยสำนักงานวิศวกรรมโครงสร้างเพื่อผลิตและจัดทำเอกสารการออกแบบที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าและเพิ่มผลกำไรสูงสุด

ในปี 2019 ซอฟต์แวร์Teklaสำหรับงานด้านวิศกรรมได้ปรับปรุงประสิทธิภาพและเวิร์คโฟลวการทำงานสำหรับงานวิศวกรรมโครงสร้างทั้งหมด

 

เข้าร่วมWebinarเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ:

  • เวอร์ชั่นใหม่ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพำารทำงานในออฟฟิสของคุณได้อย่างไร
  • รับฟังเกี่ยวกับเวอร์ชั่น 2019 ของ
    • Tekla Tedds
    • Tekla Structural Designer
    • Tekla Structures

Watch this webinar

วันที่: วันอังคาร, 5 มีนาคม 2019