Tekla Software 2019 for CIP Concrete Contractors: What’s new?

International

ซอฟต์แวร์Tekla2019เวอร์ชั่นใหม่นี้ช่วยเพิ่มผลิตภาพและช่วยปรับปรุงกระแสงานสำหรับการจัดการข้อมูลการเท การวางแผนแบบหล่อ และการผลิตแบบอย่างมีประสิทธิภาพ

  • ปรับปรุงการจัดการงานเทด้วยแบบจำลองจะช่วยให้คุณสร้างรายงานของวัสดุเทสำหรับโครงสร้างที่เชื่อถือได้และแบบร่างที่อำนวยความสะดวกให้กับงานเท
  • การสร้างแบบจำลองของแบบหล่อโดยละเอียดสำหรับผนัง เสา และแผ่นพื้นอย่างละเอียด ได้รับการส่งเสริมการทำงานด้วยเครื่องมือการวางแบบหล่อเวอร์ชั่นล่าสุด
  • Tekla Structures 2019 ช่วยลดความซับซ้อนในการจัดการรายการแบบหล่อทุกประเภทในแบบจำลองและช่วยสร้างแบบร่างและรายงานแบบหล่อที่สมบูรณ์และสอดคล้องกันง่ายขึ้น
  • คุณสมบัติการโคลนนิ่งแบบใหม่ทำให้การจัดเรียงทั่วไป [GA] ของแบบร่างใด ๆ รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมมาก

เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ของเราเพื่อเรียนรู้ว่าวิธีที่คุณจะสามารถเร่งการทำงานของคุณให้รวดเร็วขึ้น และเพิ่มคุณค่าให้แก่กระแสงานสำเร็จรูปด้วย Takla Structures 2019

 

Watch this webinar

วันที่: วันพฤหัส 7 มีนาคม 2019