Tekla PowerFab ใหม่ล่าสุด:การผลิตย่างต่อเนื่องที่แท้จริง

International

Tekla PowerFab ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดที่ผู้แปรรูปเหล็กต้องการ ได้แก่ การประเมิน, การจัดการโครงการพร้อมการวางกำหนดการ, การควบคุมการผลิต, การใช้ประโยชน์สูงสุดจากวัสดุ และการควบคุมสินค้าคงคลัง รวมถึงการจัดซื้อและรายการคำสั่งซื้อ

ชุดซอฟต์แวร์ Tekla PowerFab ประกอบด้วยเครื่องมือทั้งหมดที่ผู้ผลิตเหล็กต้องการสำหรับการจัดการการปฏิบัติงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ:

  • จัดการกระบวนการแปรรูปทั้งหมดด้วยชุดซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้หนึ่งเดียว
  • มั่นใจได้กับการดำเนินการที่ง่ายดายและการใช้งานที่เข้าใจถึงเวิร์กโฟลว์ของผู้แปรรูป
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นและลดการเกิดข้อผิดพลาดด้วยการรับข้อมูลแบบเรียลไทม์
  • แสดงข้อมูล สื่อสาร และแชร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของคุณ รวมถึงฝ่ายอื่นๆ ในโครงการ
  • ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือพกพาที่ทรงพลังสำหรับประสิทธิภาพการทำงานระดับโครงการและการปฏิบัติงาน
  • ผนวกรวมเข้ากับซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ชั้นนำในอุตสาหกรรม

เข้าร่วม webinar เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ

  • วิธี Tekla PowerFab นำเสนอมิติใหม่ของข้อมูลแบบเรียลไทม์การทำงานร่วมกันและการแบ่งปันในโซลูชั่นข้อมูลการจัดการการผลิตที่พิสูจน์แล้ว
  • คุณจะใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ Tekla ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับทุกส่วนของกระบวนการก่อสร้างของคุณได้อย่างไร
  • McCombs Steel Company จะมาพูดถึงโซลูชัน Tekla PowerFab ตัวใหม่นี้

Watch this webinar